Saga, başarının ve sürekliliğin, ancak çalışanlarının motivasyonu, şirkete bağlılığı, mesleki bilgi ve donanımı ile elde edilebileceğinin bilincinde bir şirket olarak;

Çalışanlarının, şirket içerisinde üstlendiği görevi eksiksiz yerine getirebilecek bilgi ve beceriye sahip olmasını,

Çalışanlarının, özgürce fikir ve önerilerini dile getirebilecekleri, yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri bir çalışma ortamı sağlamayı,

Cinsiyet, ırk, din ayrımı yapmadan her bir çalışanının eşit koşullarda ve fırsat eşitliği içinde çalışabilmelerini sağlamayı,

Çalışanlarının çeşitli eğitim programları ile hem mesleki hem kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı,

Çalışanların performansını objektif olarak değerlendirip başarısını ödüllendirmeyi,

Çalışma saatleri dışında gerçekleştirdiği muhtelif sosyal etkinliklerle çalışanlarının motivasyonunu ve takım ruhunu her zaman üst seviyede tutmayı, insan kaynakları politikası olarak benimsemiştir.