A : Amplitude (haberleşme) Genlik
a : Assumed (seyir) Farz edilen, farazi
A : Ampere (genel) Amper
a/a : Always Afloat (chartering) Her zaman yüzer halde
aa : Always Acceptable (chartering) Her zaman kabül edilir.
AA : Apparent Altitude (seyir) Görünür yükseklik
A/B : Able Bodied seaman (gemicilik) Usta gemici
AC : Anti-collision (seyir) Radar cihazında çatışma rotasında bulunan ekoların alarmını veren sistem
AC : Alternating current (elektirik) Alternatif akım
A/C : Account Current (chartering) Yürülükteki hesap, hesap
AC : Admiral’s Cup (genel) Amirallik kupası yat yarışları(donanma kupası yat yarışları)
a/c : Account (ticaret) Hesap
AC : Advisory Circular (sigorta) Tavsiye yazıları
Ac : Admiralty Coefficient (gemi inşa) Admiralty katsayıları
A/C : Altering course (seyir) Rota değiştirme
Ac : Altocumulus (meteoroloji) Bulut adı
a/d : After Date (chartering) Kararlaştırılan günü takip eden gün ve tarih
A/D : Alternate Days (chartering) Anlaşmaya varılan günün değişimi neticesinde kararlaştırılan değişmiş tarih.
AF : Audio Frequency (haberleşme) Ses frekansı
AF : Advance Freight (chartering) Navlun avansı, tüm navluna mahsuben ödenen bir miktar avans
a/f : Also For (chartering) Navlun mukavelelerinde birden çok liman ve limanlara gidilecekse bunları belirtmek için kullanılır.
A-G : Attorney-General (yazışma) Umumi vekil, Başsavcı
A/H : Antwerp, Hamburg Range of Ports (chartering) Hamburg, Anvers arası limanlar
a.h. : Ahead (gemicilik) İleri, ileri yol
ah : After Hatch (chartering) Ambardan sonra, kiralama sözleşmelerinde
Ah : Ampere Hour(gemicilik) Akülerde; Amper saat
AI : Articulation Index (kurtarma) Hava taşıtları indeksi
AL : Algae(seyir) Haritada deniz dip yapısı
aL : Assumed Latitude (seyir) Farazi, alınan enlem (göksel seyir)
Al : Alternating light (seyir) Renk değiştiren fener
Am : Amber (seyir) Amber (harita kısaltmalarından)
a/m : Above mentioned (yazışma) Yukarda konu edilen
AM : Amplitude Modulation (haberleşme) Genlik modülasyonu
AM : Ante meridian(genel) Öğleden önce
A/o : Account of (ticaret) Hesabına
AP : Assumed Position(seyir) Farazi mevki, kabül edilen pozisyon
AP : Aft Perpendicular (gemicilik) Kıç dikmeler
AP : Average Payable (sigorta) Avarya ödenecektir
A/P : Additional Premium (yazışma)İlave pirim
AP : Auto pilot(seyir) Otopilot
AR : Arrived(yazışma) Geldi, ulaştı
A/R : All Risks (sigorta) Tüm riskler, tüm risklere karşı
As : Altostratus (meteoroloji) Bulut adı
A/s : Account Sales (yazışma) Satış hesabı
A/S : After Sight(ticaret) Mal görüldükten sonra
A/S : Alongside(chartering) Geminin bordasında
AS : Air Speed(kurtarma) Hava sürati
AT : Atomic Time(haberleşme) Atomik zaman
AT : American Terms (chartering) Amerikan şartlar (tahıl taşımasında)
AU : Astronomical Unit(haberleşme) Astronomik birim
Av : Average(sigorta) Avarya
A/V : According to Value(chartering) Kıymete göre
av. : Avoirdupois (ticaret) Amerika ve İngiltere'de kullanılan tartı birimi
A-V : Audio – Visual(genel) Sesli ve görünür
Az : Azimuth(seyir) Gök cisiminin yönü, semti
AAA : Association of Average Adjusters(sigorta) Avaryaları hesaplayan beynelminel dispeçciler birliği
AAE : Age and Experience (yazışma)Personel formlarında yaşı ve tecrübesi
AAR : Aircraft Accident Report (kurtarma)Hava taşıtları kaza raporu
a.a.r. : Against All Risks (sigorta) Bütün risklere karşı, meydana gelebilecek bütün risklere karşı küvertür
ABI : Association Of British Insurers(kuruluş) İngiltere sigortacılar birliği
ABO : Operator Forced Clear (haberleşme)İnmarsat haberleşmesinde; operatör tarafından silindi
ABP : Associated British ports(kuruluş)İngiliz Liman otoriteleri birliği
ABS : Absent Subscriber (haberleşme) Abone bulunamadı, yerinde yok
ABS : American Bureau of Shipping (kuruluş) Amerikan gemi klas kuruluşu
Abt. : About (yazışma) Aşağı yukarı, tahmini
ACA : Accession Compensatory Amounts (chartering) Değerin açık artırma ile tespit edilmesi
ACAs : Admiralty Chart Agents (kuruluş) Admiralty haritaları satan acentalar
ACB : Accessed Barred (haberleşme) İnmarsat haberleşmesinde; giriş engellendi
ACC : Area Control Centre (kurtarma) Bölge kontrol merkezi
Acc : Acceptance, Accepted (yazışma) Kabül etmek, kabul edilmiş
ACC : Approved Container Condition (chartering) Onaylı konteyner kondisyonu
ACC : Air Cooler Cleaner (gemicilik) Makine; Hava kuleri temizleyicisi
ACE : African Container Express (chartering) Afrika konteyner servisi
ACG : Auxiliary Coast Guard (kuruluş) Yardımcı Kıyı koruma teşkilatı
ACH : Automated Clearing House (ticaret)
ACL : Associated Container Line (kuruluş) Konteyner hatcıları birliği
ACO : Aircraft Co-ordinator (kurtarma) Uçak kordinatör istasyonu
A&CP : Anchors and Chains Proved (sigorta) Demir ve zincirler onaylanmiş
ACP : Adjacent to Charted Platform (seyir) Harita düzeltmelerinde; Haritada gösterilen platforma yakın platform
ACP : African, Caribbean and Pacific Countries (chartering) Afrika, Karabiyan ve Pasifik ülkeleri
ACP80 : Air Cargo Processing in the Eighties (kuruluş) Hava kargo taşıması 80 kaideleri
ACP90 : Air Cargo Processing in the Nineties (kuruluş) Hava kargo taşıması 90 kaideleri
ACQ : Acquisition(seyir) Radarda kazanç ayarı, verimlilik ayarı
ACS : Australian Customs Service (kuruluş) Avustralya gümrük servisi
ACS : Automatic Control System (kurtarma) Otomotik kontrol sistem (uçaklarda)
ACT : Advance Corporation Tax(yazışma) Kurumlar vergisi
ACT : Associated Container Transportation (kuruluş) Konteyner taşıyıcıları birliği
ACV : Air Cushion Vehicle (gemicilik) Hover kraft, hava yastıklı tekne
ADB : Asian Development Bank (ticaret) Asya geliştirme bankası
ADC : Air Data Computer (kurtarma) Hava veri bilgisayarı
Add. : Addressed (yazışma) Gönderilen yer
ADD : Association for Distribution Development (ticaret)Parasiyel dağıtıcılar birliği
ADE : Above Deck Equipment (haberleşme) GMDSS dış ekipmanları (anten vb.)
ADF : Airborne Direction Finder (seyir) Hava araçları için yön bulucu cihaz
adf : Additional Duty on Flour (ticaret) Un taşımasında alınacak ilave önlemler
ADI : Attitude Direction Indicator (seyir) Yön gösterge yüksekliği (uydularda)
A.dk : Awning Deck (gemicilik) Üstü tenteli gezinti güvertesi
ADL : Automatic Data Logging (gemicilik) Gemi rotasını otomatikman kaydeden cihazın kaydettiği jurnal
ADM : Amsterdamsche Droogdok Mij (Amsterdam Dry dock Company) (kuruluş) Amsterdam liman işletmesi
ADP : Automatic Data Processing (gemicilik) Otomotik veri sağlama ünitesi (elktronik sistemlerde)
ADR : International Carriage of Dangerous Goods by Road (kuruluş) Tehlikeli eşyanın karayolu ile taşınması uluslararası kuralları
ADR : Addressee Refuses (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; adres kabul edilmedi
ADR : Advisory Route (seyir) Tavsiye rotası
ADS : Automatic Dependant Surveillance (kurtarma)
a.d.s. : Additional Duty on Sugar (ticaret) Şeker taşımasında alınacak ilave kurallar.
Adv : Advancement of Special Survey (yazışma) Gemilerin 4 yılda bir yapılan büyük sörveyle-rinde klas kaidelerinin önerdiği tüm kontroller yapılır, eğer gemi sahibi sörvey gününden önce bazı sörveyler yaptırırsa bunlar sörvey kayıtlarına kredi olarak (Adv) kaydedilir.
adv : Advice(yazışma) Öneri, tavsiye, bildiri
AEA : Association of European Airlines (kuruluş) Avrupa havayolları birliği
AEB : Area Elimination Boundary (seyir) Radarda ekran gösterge sınırı
AEF : Amalgamated Union of Engineering and Foundry Workers (kuruluş) Makine mühendisleri ve dökümhane işcileri sendikası
AEI : Automatic Equipment Identification (gemicilik) Konteyner taşımacılığında; otomotik tanımlama cihazları
AER : Authorised Explosives Representative (gemicilik) Askeri mühimmat taşıyan gemilerde patlayıcılardan sorumlu yetkili kişi
AES : Association of Marine Engineering schools (kuruluş) Gemi makinaları işletme mühendisleri okulları birliği
AES : Aeronautical Earth Station (kurtarma) Hava yer istasyonu (uçakların kullandığı)
AFA : Association of Flight Attendance (kuruluş) Uçak hizmetlileri birliği
AFC : Automatic Frequency Control (haberleşme) Otomatik frekans kontrolu
AFD : Advanced Flight Deck (genel) Birinci mevki uçuş güvertesi
AFD : Actual Forward Distance (gemicilik) Gemi makinelerinde; gerçek line mesafesi
AFM : Aircraft Flight Manuel (kurtarma) Uçak kullanım kılavuzu
AFN : Aeronautical Fixed Network (kurtarma) Hava sabit iletişim ağı
AFS : Automatic Flight System (kurtarma) Otomotik uçuş sistemi
AFS : Additional Freeboard Sheets (gemicilik) Gemi fribordlarının ve draftlarının kaydedildiği listeler
Aft : After end of Ship (gemicilik) Geminin kıç tarafı, kıç
A.g.b. : Any good brand (ticaret) Herhangi iyi bir marka
AGC : Automatic Gain Control (seyir) Radarda otomatik kazanç kontrolü
AGD : Australian Geodetic Datum (seyir) Avusturalya coğrafik datumu
AGM : Annual General Meeting (yazışma) Yıllık genel kurul toplantısı
AGS : Automatic Gantry Steering System (gemicilik) Konteyner terminallerinde bulunan gantri kreyn’lerin otomotik kullanma sistemi
AGS : Automatic Gain Stabilisation (haberleşme) Otomotik kazanç sabitlemesi
Agt : Agent (kuruluş) Acenta, gemi acentası
Agt : Against (yazışma) Karşı (Agt.risk) risklere karşı vb.
AGV : Automatic Guided Vehicle (gemicilik) Ro-Ro gemilerinde treyler’leri yerleştiren otomotik kontrollü araç
Ahd : Ahead (gemicilik) İleri yol, geminin önünde
AHF : American Hull Form (sigorta) Amerikan tekne sigortası formu
AHM : Allowable Heeling Moment (stabilite) Tahıl yüklemesinde; Kabül edilebilir yatma momenti
AHT : Anchor Handling Tug (gemicilik) Petrol platformlarında demirlemede kullanılan romorkör
AIB : Accident Investigation Brunch (yazışma) Kazaları araştırma birimi
AID : Agency for International Development (kuruluş) Uluslararası kalkınma acentası
AIN : Australian Institute of Navigation (kuruluş) Avustralya seyir enstitüsü
AIP : Aeronautical Information Publication (kurtarma) Hava Seyri bilgilendirme yayınları
AIS : Aeronautical Information Service (kurtarma) Hava seyri bilgilendirme servisi
AIS : Approved International Shipping Enterprise (ticaret) Uluslararası onaylı denizcilik yatırımı (singapur)
IS : Automatic Identification System (seyir) Gemilerin diğer gemiler tarafından tanınmasını sağlayan otomotik tanınma sistemi
AIU : American International Underwriters (sigorta) Uluslararası Amerikan sigortacıları
AIU : Air Insurance Underwriter (sigorta) Uçak sigortası yapanlar
ALC : Articulated Loading Column (gemicilik) Petrol tankerlerinin yanaştığı ve üzerinde yükleme yaptıkları deniz dibine sütun şeklinde inen şamandıra
ALL : Admiralty List of Light and fog signal (seyir) Admiralty fenerler ve sis işaretleri kitabı
ALP : Articulated Loading Platform (gemicilik) Mafsallı petrol yükleme platformu
Alr : Altering (genel) Değiştirilen, değişen
ALS : Automatic Landing System (kurtarma) Uçaklarda; otomatik iniş sistemi
alt : Altered (sigorta) Tadil edilmiş (lloyd kayıt kuruluşu)
Alt : Altitude (seyir) Yükseklik, irtifa
Alu : Aluminium (genel) Aliminyum
Amp : Amplitude (seyir) Göksel seyirde; genlik
AMS : Aeronautical Mobile Service (kurtarma) Hava seyri seyyar servisi
AMS : Automated Manifest System with US Custom (ticaret) Amerikan gümrüklerinde otomotikleştirilmiş manifesto sistemi
Amt : Amount (ticaret) Miktar, toplam
AMT : Air Mail Transfer (yazışma) Uçak posta havalesi
AMT : Advanced Marine Technology (seyir) İleri deniz teknolojisi, Elektronik harita ve sistemler
ANC : Air Navigation Committee (kurtarma) Hava seyir komitesi
ANL : Australian National Line (chartering) Avustralya kabotaj seyir hattı
ANM :Annual Summary of Admiralty Notices to Mariners (seyir) Denizcilere ilanlar yıllık özeti
Ans : Answer (yazışma) Cevap
ANS : Association of Navigation Schools (kuruluş) Denizcilik okulları birliği
ANT : Antenna (haberleşme) Anten
ANT : Average Neap Tide (seyir) Ortalama cansız gel-git
A.N.T. : Aid to Navigation Teams (seyir) Seyir ekibi yardımcıları
AOA : Any One Accident (sigorta) Pesonel kaza klozu
A.O.A. : Accident Officers Association (kuruluş) Sigortacılıkta kazalara bakan memurlar birliği
A/or : And/ Or (haberleşme) ve/ veya
APA : Antwerp Port Authority (kuruluş) Anvers liman müdürlüğü
APA : Auto pilot Data (seyir) Radarda bulunan Otopilot bilgisi
APC : Aeronautical Passenger Communications (kurtarma) Hava seyrüseferi yolcu haberlemesi sistemi
API : American Petroleum Institute (kuruluş) Amerikan petrol enstitüsü
APL : Accreditation of Prior Learning (ticaret) Öncelikli olarak akreditifin öğrenilmesi
APS : Arrival Pilot Station (chartering) Varışdaki pilot alma noktası
APT : After Peak Tank (gemicilik) Kiç Pik Tankı
APT : Automatic Picture Transmission (meteoroloji) Otomotik resimli hava raporu yayını
APU : Auxiliary Power Unit (gemicilik) Yardımcı güç kaynağı
ARA : Antwerp, Rotterdam and Amsterdam Range of Ports (chartering) Anvers, roterdam ve amsterdam mesafesi arasında bir liman
ARB : Area Rejection Boundary (seyir) Radarda istenmeyen görüntü sınırı
ARQ : Automatic Request for Repetition (haberleşme) Otomotik cevap alma, karşılıklı görüşme
Arr. : Arrival (yazışma) Varış
ARU : Antenna RF Unit (haberleşme) İnmarsat cihazı anten ünitesi
ASA : Air Service Australia (kurtarma) Avustralya hava kurtarma servisi
ASA : American Standards Association (kuruluş) Amerikan standartlar birliği
ASA : Always Safely Afloat (chartering) Her zaman emniyetli yüzer halde
ASB : Alternate Side Band (haberleşme) Alternatif yan band
ASC : Automatic Stacking Crane (gemicilik) Otomotik kapmalı kreyn
ASC : Australian Shippers Council (ticaret) Avustralya ihracatcılar konseyi
ASD : Admiralty Sailing Direction (seyir) Seyir ve rotalar hakkında bilgi veren kitap
ASF : Additional Secondary Phase Factor (haberleşme) İlave ikincil evre faktörü (cihazlarda)
ASF : American Steel Foundries (kuruluş) Amerikan çelik dökümcüleri
ASI : Air Speed Indicator (kurtarma) Hava sürati göstergesi
ASM : At-Sea Maintenance (haberleşme) GMDSS ekipmanlarının periodik bakımının denizde yapılması
ASR : Admiralty Specialist Retailers (kuruluş) Admiralty yayınlarını satan bayiiler
AST : Average Spring Tide (seyir) Ortalama canlı yüksek su
ATA : Actual Time of Arrival (yazışma) Hukuki, fiili varış zamanı
ATC : Air Traffic Control (kurtarma) Hava trafik kontrolü, kontrol kulesi
ATD : Actual Time of Departure (yazışma) Hukuki, fiili kalkış zamanı
ATD : Attempting to Deliver the Message (haberleşme) İnmarsat haberleşmesinde; mesajı vermek, iletmek için girişimler devam ediyor
ATG : Advanced Turbo Gearing System (gemicilik) Makine; İleri turbo dişli sistemi
Atl : Atlantic Ocean (sigorta) Atlantik okyanusu (deniz sigortası seyir sahası)
ATM : Automatic Teller Machine (ticaret) Otomotik para verme makinesi
ATM : Air Traffic Management (seyir) Hava trafik yönetimi
ATN : Aeronautical Telecommunications Network (seyir) Uçak seyrüseferinde haberleşme bağlantısı sistemi
ATO : Authority To Operate (haberleşme) Cihaz kullanmaya yetkili kişi
ATP : Accelerated Trade Payments (ticaret) Ödemeler çabuklaştırılacaktır
ATS : Air Traffic Service (kurtarma) Hava trafik servisi
ATS : Advanced Technology Satellites (meteoroloji) Hava olaylarını izleyen ileri teknoloji meteoroloji uyduları
ATT : Admiralty Tide Tables (seyir) Admiralty gel-git cetvelleri, çizelgeleri
Aug : August (yazışma) Ağustos ayı
Aus : Australia (genel) Avustralya
Aux : Auxiliary (yazışma) Yardimci (alet,edavat vb.)
Ave : Avenue (yazışma) Bulvar
Avg : Average (sigorta) Avarya/ (genel) ortalama
AV&T : Allied Ventures & Technologies (chartering) Müttefik tehlikeler ve teknolojiler
AWB : Air Way Bill (yazışma) Uçak konşimentosu
AWO : American Waterway Operators (yazışma) Amerikan nehir operatörleri
AWO : All Weather Operations (kurtarma) Her türlü hava koşullarinda çalışma
AWY : Airway (kurtarma) Havayolu
AAEL : America-Africa-Europe Line (chartering) Amerika-Afrika- Avrupa sefer hattı
AAIC : Accounting Authority Identification Code (haberleşme) Haberleşme ücretlerini hesaplamaya yetkili otoritenin tanıt ım kodu(hesaplamanın birimi)
AAPA : American Association of Port Authorities (kuruluş) Amerikan liman otoriteleri birliği
ABCC : Association of British Chambers of Commerce (kuruluş) İngiliz ticaret odası
A-BCC : Arab-British Chamber of Commerce (kuruluş) Arap – İngiliz ticaret odası
ABTA : Association of British Travel Agent (kuruluş)İngiliz seyahat acentelerı birliği
ACAS : Advisory, Conciliation and Arbitration Service (kuruluş) Tavsiye, müşavirlik ve hukuki durum hakkında görüş almak için başvurulan hukuk bürosu
acct : Account (ticaret) Hesap
ACES : Automated Cargo Expediting System (yük işlemleri) Otomotikleştirilmiş yük elleçleme sistemi
ACFT : Aircraft (kurtarma) Uçak, deniz uçağı
ACIB : Associate of The Corporation of Insurance Brokers (kuruluş) Sigorta komisyoncuları dernekleri birliği
ACII : Associate of The Chartered Insurance Institute (kuruluş) Navlun sigortaları birliği enstitüsü
ACMI : Air Combat Manoeuvring Instrumentation (kurtarma) Havadan müdahale manevra enstrümanları
ACOP : Approved Code of Practice (gemicilik) Uygun, onaylanmış pratik çalışma kodları
ACOS : Australian Chamber of Shipping (kuruluş) Avustralya deniz ticaret odası
Actu : Actual (yazışma) Güncel, geçerli
ADIA : Abu Dhabi Investment Authority (ticaret) Abu dabi yatırım otoritesi
ADIS : Airborne Display and Information System (kurtarma) Hava trafik gözleme ve kontrol sistemi
ADIS : Automated Computer Based Data Interchange System (haberleşme) Otomotik bilgisayar tabanlı veri değişim sistemi
ADIZ : Air Defence Identification Zone advisory route (kurtarma) Hava savunma bölgesi tanımlama ve tavsiye rotası (uçaklarda)
ADNC : Air Defence Notification Centre (kurtarma) Hava savunma haber ve parola verme merkezi
ADNM : Admiralty Digital Notices to Mariners (seyir) Admiralty dijital haftalık denizcilere ilanlar (disket,CD vb.)
ADOC : Air Defence Operation Centre (kurtarma) Hava savunma operasyon merkezi
ADOC : Association of Offshore Diving Contractors (kuruluş) Petrol platformları dalış ekibi birliği
ADPC : Abu Dhabi Petroleum Company (kuruluş) Abu dabi petrol ürünleri şirketi
advt : Advertisement (genel) Reklam
AECL : Anglo-European Container Line (chartering) Avrupa – ingiltere konteyner hattı
AECS : Australia European Container Line (chartering) Avustralya avrupa konteyner hattı
AEOS : Astronomical, Earth and Ocean Sciences (seyir) Astronomi dünya ve okyanus bilimleri
Aero : Aeronautical (seyir) Hava, uçak seyrü seferi
AESL : Africa Europe Shipping Line (chartering) Afrika avrupa sefer hattı
AEWL : Association of Employers of waterfront Labour (kuruluş) Deniz işcileri iş verenleri birliği (Avustralya)
AFBD : Association of Futures Brokers and Dealers (kuruluş) Genç komisyoncular ve saticilar birliği
AFCS : Automatic Flight Control System (kurtarma) Otomotik uçak kontrol sistemi
AFIA : American Foreign Insurance Association (kuruluş) Amerikan yabancı sigortacılar birliği
AFRA : Average Freight Rate Assessment (chartering) Ortalama navlun tarifesi
AFTN : Aeronautical Fixed Telecommunications Network (kurtarma) Uçaklar için sabit haberleşme ağı, şebekesi
AHIS : American Hull Insurance Syndicate (sigorta) Amerikan tekne sigortacıları sendikası
AHRS : Attitude and Heading Reference System (seyir) Otopilot’da rota tutma referans sistemi
AHST : Anchor handling Salvage Tug (gemicilik) Petrol platformlarında; demirlemede kullanılan açık deniz kurtarmaromörkörü
AHTS : Anchor Handling Tug Supply Vessel (gemicilik)Petrol platformlarında; demirlemede ve ikmal yapmada kullanılan romörkör
AICS : Associate of the Institute of Chartered Shipbrokers (kuruluş) Gemi kiralama komisyoncuları birliği
AIMA : As Interest May Appear (ticaret) Kazanç, kar gösterildiği gibidir.
AIMS : American Institute of Merchant Shipping (kuruluş) Amerikan ticaret gemiciliği enstitüsü
AIMU : American Institute of Marine Underwriters (kuruluş) Amerikan deniz sigortaları kurumu
AINE : Association of Spanish Marine Engineers (kurulus) İspanya gemi makine mühendisleri derneği
AISM : Association Internationale de Signalisation Maritime (kuruluş) Uluslararası deniz fenerleri birliği (Fransızca) (IALA)
ALEC : Association of Language Export Centres (kuruluş) İngiltere’de yabancı dil merkezleri birliği
ALPA : Air Line Pilots Association (kuruluş) Hava yolları pilotları derneği
ALRS : Admiralty List of Radio Signal (seyir) Admiralty radyo işaret listesi kitapları
AMCS : Association of Marine Catering Superintendents (kuruluş) Deniz kumanya enspektörleri derneği
AMNI : Associate Member of The Nautical Institute (yazışma) Deniz enstitüsü birliği üyesi
AMPS : Arctic Marine Pipe laying System (gemicilik) Kutup bölgerinde su altı kablo döşeme sistemi
AMSA : Australian Maritime Safety Authority (kuruluş) Avustralya deniz emniyeti otoritesi
amsl : Above Mean Sea Level (kurtarma) Ortalama su seviyesinin üstü
AMSS : Aeronautical Mobile Satellite Service (kurtarma) Hava seyri mobil uydu servisi
AMTA : Arab Maritime Training Academy (yazışma) Arap deniz eğ itim akademisi (Mısır’da)
AMTE : Admiralty Marine Technology Establishment (seyir) Admiralty deniz teknoloji geliştirme gurubu
Anal : Analysis (yazışma) Analiz
Anch. : Anchored (gemicilik) Demirlendi
Anct : Ancient (seyir) Harita bilgisi; eski eser, harabe
ANMA : Australian National Maritime Association (kuruluş) Avustralya ulusal denizcilik birliği
ANSI : American National Standards Institute (kuruluş) Amerikan ulusal standartları enstitüsü
ANTM : Admiralty Notice to Mariners (seyir) Admiralty denizcilere ilanlar
ANTS : Automatic Navigation and Track Keeping System (seyir) Otomotik seyir ve rota izleme sistemi
ANTT : Australian National Tide Table (seyir) Avustralya med-cezir kitabı
AODC : Association of Offshore Diving Contractors (kuruluş) Kıyı dalış müteahhitleri birliği (petrol arayıcıları)
AOGA : Alaska Oil and Gas Association (kuruluş) Alaska petrol ve gazcılar birliği
AOR-E : Atlantic Ocean Region East (haberleşme) İnmarsat haberleşmesinde kullanılan; atlantik okyanusu doğu bölgesini kapsayan uydu
AOR-W : Atlantic Ocean Region West (haberleşme) Atlantik okyanusu batı bölgesini kapsayan uydu
AOTA : Australian Overseas Transport Association (kuruluş) Avustralya deniz aşırı taşıyıcılar derneği
APAG : Asia Pacific Advisory Group (sigorta) Asya pasifik danışmanlar gurubu
APBH : After Peak Bulkhead (gemicilik) Kıç pik perdesi
APOA : Arctic Petroleum Operators Association (kuruluş) Kutup bölgeleri petrol arayıcılar birliği
Appr : Approach (seyir) Yaklaşma
AQIS : Australian Quarantine and Inspection Service (kuruluş) Avustralya karantina ve denetleme servisi
ARCC : Aeronautical Rescue Co-ordination Centre (kurtarma) Hava ortak kurtarma kordinasyon merkezi
Arch : Archipelago (seyir) Haritada; takım adalar
ARCS : Admiralty Raster Chart Service (seyir) Admiralty elektronik seyir haritaları servisi (disket haritalar)
ARES : Automated Search and Rescue System (kurtarma) Arama ve kurtarma sistemi otomasyonu
AREX : African Ro-Ro Express (ticaret) Afrika expres ro-ro seferleri
ARPA : Automatic Radar Plotting Aid (seyir) Otomotik radar plotlama yardımcısı
ARPS : Automatic Radar Plotting System (seyir) Otomatik radarla plotlama sistemi
ARSC : Aeronautical Rescue Sub-centre (kurtarma) Hava kurtarma alt merkezi
ARSO : African Regional Standardisation Organisation (kuruluş) Afrika bölgesel standartlar organizasyonu
asap : As soon as possible (yazışma)Mümkün olan imkanlarda, mümkün olan çabuklukta
ASBA : Association of Shipbrokers and Agents (kuruluş) Gemi komisyoncuları ve acentaları birliği
ASGD : Alarm Signal Generating Device (haberleşme) Alarm sinyali çıkaran alet, aygıt
ASIA : Australian Stevedoring Industry Authority (chartering) Avustralya endüstriyel stevedörlük otoritesi
ASMA : Australian Maritime Safety Authority (kuruluş) Avustralya deniz emniyet otoritesi
ASMI : Association of Singapore Marine Industries (kuruluş) Singapur denizcilik endüstrisi birliği
ASPH : Automatic Sea borne Pallet Handling (gemicilik) Yükleme ve boşaltmanın otomatik olarak yapıldığı palet sistemi
ASRA : Air Sea Rescue Apparatus (kurtarma) Havadan denizde kurtarma aparatları
ASRY : Arab Shipbuilding and Repair Yard Company (yazışma) Bahreyn gemi yapım ve onarım tersanesi
Assn : Association (yazışma) Dernek, birlik
Asst : Assistant (genel) Yardımcı
ASTM : American Society of Testing Materials (kuruluş) Meteryal testinde Amerikan ortak birliği
Astn : Astern (gemicilik) Geminin kıçı, tornistan
ATLA : Air Transport Licensing Authority (ticaret) Hava nakliyesi lisans otoritesi
ATMC : Admiralty Transmitting Magnetic Compass (seyir) Admiralty yayın gönderen manyetik pusula
ATOS : Approval Test of Application Software (yazışma) Yazılı yapılan başvuruları test edip onaylama (personel talimlerinde)
At.wt. : Atomic Weight (ticaret) Atomik ağırlık
Aux.B : Auxiliary Boilers (gemicilik) Yardımcı kazan
Aust : Australia (yazışma) Avusturalya
Aux.Y : Auxiliary Yacht (gemicilik) Yardımcı yat
AVIT : Audio- Visual Instruction Technique (elektrik) Sesli ve görüntülü cihazların kullanma tekniği
AWES : Association of West European Shipbuilders (kuruluş) Batı avrupa gemi yapımcıları birliği
AAACC :Association of Asian-American Chambers of Commerce (kuruluş) Asya – Amerika ortak ticaret odası birliği
AACLA : Association of American Chambers of Commerce in Latin America (kuruluş) Latin Amerikada bulunan Amerikan ticaret odası birliği
A and I : Accident and Indemnity (sigorta) Kaza ve sorumluluk
AAPMA : Association of Australian Port and Marine Authorities (kuruluş) Avustralya liman ve deniz otoriteleri birliği
ACILA : Associate of The Chartered Institute of Loss Adjusters (kuruluş) Kiracılar birliği hasar dispeç cemiyeti
ACOPS : Advisory Committee on Pollution of the sea (çevre korumaDenizleri kirlilikten koruma komitesi kararları
Addtl. : Additional (yazışma) İlave olarak, fazladan
ADGLC : Abu Dhabi Gas Liquefaction Company (ticaret) Abu dabi sıvılaştırılmış gaz şirketi
ADNOC : Abu Dhabi National Oil Company (ticaret) Abu dabi ulusal petrol şirketi
Admin : Administration (haberleşme) İdare, telsiz idaresi (telsiz genel müdürlüğü gibi)
AFAFF : Australian Federation of Air Freight Forwarders (ticaret) Avustralya hava navluncuları federasyonu
AFRAS : Association For Rescue at Sea (kuruluş) Denizde can kurtarma birliği
AFVOA : Aberdeen Fishing Vessel Owners Association (kuruluş) Aberden balıkcı gemileri armatörleri birliği
AGARD : Advisory Group for Aerospace Research and Development (seyir) NATO’ya bağlı uzay araştırma ve geliştirme gurubu
AIFTA : Associate of the Institute of Freight Trades Association (ticaret) Birleşik navlun ve nakliye enstitüleri birliği
ALARP : Are as Low as Reasonably Practical (chartering) En az makul bir çalışma
AMBIM :Associate Member of The British Institute of Management (yazışma) İngiliz işletmeciler birliği üyesi
AMERC : Association of Marine Electronic and Radio Colleges (kuruluş) Deniz elektronik ve telsiz kollejler birliği
AMIEx : Associate Member of The Institute of Export (yazışma) İhracatcılar birliği enstitü üyesi
AMIQA : Associate Member of the Institute of Quality Assurance (sigorta) Kalite sigortacıları enstitüsü üyesi
AMOCO : American Oil Company (ticaret) Amerikan petrol şirketi
AMPTC : Arab Marine Petroleum Transport Company (ticaret) Arap deniz petrol ürünleri taşıma şirketi
AMVER : Automated Mutual Assistance Vessel Rescue System (kurtarma) Gemilerin birbirine yardım esasına dayanan otomosyonlu müşterek gemi kurtarma sistemi
AMWSU : Amalgamated Metal Workers and Shipwrights Union (kuruluş) Avustralya alaşımlı metal çalışanları ve tersane işcileri sendikası
ANERA : America North Europe Rate Agreement (chartering) Amerika ve kuzey avrupa fiyat tarifesi
Annly : Annually (yazışma) Yıllık
ANRIS : Automated Navigation Risk Indication System (seyir) Otomasyonlu seyir riskleri gösterge sistemi
ANZDL : Australia New Zealand Direct Line (ticaret) Avustralya yeni zellanda direkt sefer hattı
APACS : Association of Payment Clearing Services (sigorta) Bankacılık ödeme ve hesap inceleme servisleri derneği
APICS : Antwerp Port Information & Communication System (seyir) Anvers limanı bilgilendirme ve haberleşme sistemi
Appro : Approval (yazışma) Onay
APPLA : Asian & Pacific Project for Labour Administration (kuruluş) Çalışma ve işci hakları Asya pasifik projesi
ARTEP : Asian Regional Team for Employment Promotion (ticaret) Yatırımcıları asya bölgesine yatırım için özendirme timi
ASCII : American Standard Code for Information Interchange (kuruluş) Bilgilendirme ve tanımlama için kullanılan amerikan standart kod sistemi
ASEAN : Association of South East Asian Nations (kuruluş) Güney doğu asya ülkeleri birliği
ASROM : Association of Shipbuilders and Ship repairers of Malaysia (kuruluş) Malezya tersaneciler ve gemi onarımcıları birliği
ASSET : Association of Short sea Electronic Trade (kuruluş) Yakın sefer elektronik ticaretcileri birliği
ASTRO : Association of State Trading Organisations of Developing Countries (kuruluş) Ülkelerarası ticareti geliştirme organizasyonları birliği
ATSBE : All Time Saved Both Ends (chartering)Yükleme ve boşaltma limanlarında geçen zamanlar dikkate alınacaktır.
ATSDO : All Time Saved Discharging Only (chartering) Sadece tahliyede tasarruf edilen zamanlar.
ATSLO : All Time Saved Loading Only (chartering) Sadece yüklemede tasarruf edilen zamanlar.
ATTIS :American Telephone and Telegraph Information Service (haberleşme) Amerikan telefon ve telgraf bilgi servisi
AVERT : Automated Vessel Alert System (kurtarma) Otomasyonlu gemi uyararı sistemi
ALERFA : Alert phase (haberleşme) Uyarı, ikaz safhası
AIRMIC : Association of Insurance and Risk Managers in Industry and Commerce (kuruluş) Ticaret ve endüstride iş yapan sigortacılar ve risk yoneticileri birliği
AMRINA : Associate Member of The Royal Institution of Naval Architects (yazışma) Gemi inşa mühendisleri kraliyet enstitüsü birliği üyesi
antilog : antilogarithm (seyir) Antilogaritma (seyir hesaplarında)
ANZECS : Australia New Zealand European Container Service (ticaret) Avustralya yeni zellanda avrupa konteyner servisi
ANZTAC : Australian and New Zealand Trade Advisory Committee (ticaret) Avustralya ve yeni zellanda ticaret danışmanları komitesi
approx : approximate (yazışma) Yaklaşık, aşağı yukarı, takriben
ARACON : The Baltic and International Maritime Conference Ground Nut Charter(1937)(chartering) Baltık ve uluslararası denizcilik konferansı yer fıstığı taşıması charter formu
ARAMCO : Arabian American Oil Company (ticaret) Arap amerikan petrol şirketi
ARPAPS : DOT ARPA Performance Standard (kuruluş) İngiltere’de uygulanan seyir cihazları standartları; ARPA’nın performans standardı
ASAPHA : Association of Sea and Air Port Health Authorities (kuruluş) Deniz ve hava limanları sağlık yetkilileri birliği
AUSREP : Australian Ships Reporting System (kuruluş) Avustralya gemi rapor verme sistemi
A.W.T.S.B.E : All Working Time Saved Both Ends (chartering) Yükleme ve boşaltmada tasarruf edilen tüm çalışma saatleri
A.W.T.S.D.O : All Working Time Saved Discharging Only (chartering) Sadece tahliyede tasarruf edilen bütün çalışma zamanları
A.W.T.S.L.O : All Working Time Saved Loading Only (chartering) Sadece yüklemede tasarruf edilen bütün calışma saatleri
ACCATLO : Actual and/or Constructive and/or Compromised and/or Arranged Total Loss(sigorta)Güncel ve/veya yapıcı ve/veya uzlaşılarak bütün zararın temin edilmesi
Aframax : Average Freight Rate Assessment Scale Large Tanker (ticaret) Büyük tankerler için ortak navlun skalası
AMIMarE : Associate Member of The Institute of Marine Engineers (yazışma Deniz makineleri mühendisleri enstitüsü birliği üyesi
AMWELSH : Americanised Welsh Coal Charter (chartering) Amerikan kömür taşıma charter/party formu
AOTCCRU : All Other Terms, Clauses and Conditions Remain Unaltered (sigorta) Bütün diğer şartlar, klozlar ve kondisyonlar değişmedi
ASYCUDA : Automated System for Customs Data (ticaret) Otomotikleştirilmiş gümrük bilgi sistemi
AUSTRAL : Chamber of Shipping Australian Grain Charter (1928) (chartering) Avustralya deniz ticaret odası tahıl taşıma charter formu
AUSTRADE : Australian Trade Commission (ticaret) Avustralya ticaret komisyonu
AUSTRIAPRO: Australian Trade Facilitation / Standardisation Organisation (ticaret) Avustralya ticaret kolaylığı standartları organizasyonu
AUSTWHEAT : Australian Grain Charter (1972) (chartering) Avustralya tahıl taşıma charter formu
ASBATANKVOY: Association of Shipbrokers and Agents Tanker Voyage Charter party (kuruluş)Tanker kiracıları acentaları ve komisyoncuları birliği charter/party formu
B : Block only (seyir) Harita düzeltmelerinde, blok düzeltme
B : Bay (seyir) Haritada; Koy, körfez
B : Beam (gemicilik) Genişlik, geminin genişliği
B : Centre of Buoyancy (gemicilik) Stabilite; Geminin su altı geometrik merkezi
B/- : Bale, Bag (chartering) Balya, çuval
Ba : Basalt (seyir) Haritada dip yapısı; bazalt
BA : British Admiralty (kuruluş) İngiliz hidrografik ve oşinografik yayın kuruluşu
B.A. : Breathing Apparatus (gemicilik) Nefes alma cihazı
bb : Ballast Bonus (chartering) Kiralanan geminin kira antlaşmasının yapıldığı yerinden, yükleme yerinin bulunduğu limana gidinceye kadar,boş seyrettiği süre için kiracının kabül ettiği ücret.
BB : Bar Bound (chartering) Tahıl ticaretinde sığlık koşulu
BB : Bulbous Bow (gemicilik) Geminin başında bulunan balb (soğan)
BB : Below Bridges (chartering) Köprü altına
BB : Bare Boat (chartering) Cıplak gemi kiralaması
BB : Bill Book (ticaret) Hesap defteri
BC : Bristol Channel (chartering) Bristol kanalı
bc : Partly cloudy (meteoroloji) Parçalı bulutlu (gemi jurnaline yazılan)
B.C. : Before Christ (genel) Milattan önce
b/d : Barrels Per Day (chartering) Günde yapılacak yağ harcaması varil olarak
B/D : Bankers Draft, Bar Draught (sigorta) Banka ihbar mektubu, hesap çizelgesi
b/d : Brought Down (sigorta) Toplamanın bir öteki sayfaya nakli (dispeç vb.kullanılır) yekün
BE : Bill of Entry (yazışma) Giriş beyannamesi
BE : Bill of Exchange (chartering) Kambio senedi
b/f : Brought Forward (ticaret) Hesabın çekilmesi
Bg : Bag (gemicilik) (Yük işlemlerinde) Çuval
B/G : Bonded Goods (ticaret) Gümrük bandrollu mal, Transit eşya
b/h : Barrels per hour (chartering) Saatte olan harcama varil olarak
BH : Bulkheads (gemicilik) Bölme perdeleri
B/H : Bill of Health (yazışma) Sağlık belgesi
B/H : Bordeaux, Hamburg Range of ports (chartering) Bordo- Hamburg limanları ve bu limanlar arasında bir liman
Bk : Bank (seyir) Haritada; sığlık, bank
bk : Broken (sigorta) Kırık
BK : Message Aborted (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; mesaj başarısızlığa uğradı, kayboldu
BK : Bar Keel (gemicilik) Çelik omurga
bl : ballast (gemicilik) Balast, safra su
BL : Base Line (gemicilik) Karina hattı
B/L : Bill of Lading (chartering) Konşimento (taşıma senedi)
BM : Bending Moment (gemicilik)Stabilite; Eğme, bükme momenti
BM : Height of Metacentre Above the Centre of Buoyancy (gemicilik) Yük istifte; metesanter’in yüzme merkezinden olan yüksekliği
bm : Board Measure (gemicilik) Kereste yükünde board birimi ile ölçüm
BM : Bench Mark (gemicilik) Yük istifte; yükün markası
BM : Breadth Moulded (gemicilik) Geminin azami genişliği
Bn : Beacon (seyir) Bekın
Bo : Boulders (seyir) Harita bilgisi; Dip yapısı taşlık, çakıl taşı
BO : Buyer’s Option (ticaret) Alıcının opsiyonunda
B/O : Brought Over (ticaret) Hesabın kapatılması
B.O. : Branch Office (yazışma) Şube
BP : British Petroleum (ticaret) İngiliz petrol işletmesi
BP : Between Perpendiculars (gemicilik) Dikmeler arası
B/P : Bills Payable (yazışma) Ödeme belgesi
Br : Breakers (seyir) Harita bilgisi; Bir çeşit dalga kıran
B/R : Bills Receivable (ticaret) Makbuz (fatura) teslim alınabilir
BR : Builders Risks (sigorta) Tersanenin rizikosunda
BR : Bulgarian Register (kuruluş) Bulgar Lloyd kuruluşu
Br : Brown (seyir) Harita bilgisi; Kahverengi
BS : Balance Sheet (ticaret) Bilanço
BS : Boiler Survey (sigorta) Kazan sörveyi
B/S : Bill of Sale (yazışma) Satış belgesi, emanet belgesi
B/S : Bill of Store (gemicilik) Kumanya listesi
BS : British Standard (genel) İngiliz standartları
BS : Bottom Stowed (ticaret) Ambarda istiflenmiş
B/s : Bags, bales (chartering) Balyalar, çuvallar
BS : British Shipbuilders (ticaret) İngiliz tersanecileri
BT : British Telecom (kuruluş) İngiliz telekomünikasyon kurumu
b.t. : Berth Terms (chartering) Rıhtım şartı ile
Bu : Blue (seyir) Harita bilgisi; Mavi
BV : Bureau Veritas (kuruluş) Fransız gemi klas kuruluşu
BY : Black Yellow (seyir) Kardinal şamandıra renkleri; Siyah sarı
BAA : British Airport Authority (kuruluş) İngiliz havalimanları otoritesi
BAF : Bunker Adjustment Factor (gemicilik) Yakıt hesaplamaları nda düzeltme faktörü
bal : Balance (ticaret) Bilanço
BAM : Bulk Air Mail (yazışma) Normal uçak postası
BAP : Best Achievable Protection (yazışma) En iyi şekilde korumalı
BAR : MES Barred (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Seyyar yer istasyonu engellemesi
bar : Hava basıncı ölçü birimi (1 bar=1000 milibar)
bar : Barrel (ticaret) Varil
B.A.R. : Blade Area Ratio (gemicilik) Gemi inşada; pervane kanat dönüş alanının hesabı
BAS : Berthing Aid System (gemicilik) Yanaşma yardımcı sistemleri
B&W : Burmeister and Wain (gemicilik) Gemi makine markası
BBA : British Bankers Association (ticaret) İngiliz bankerler derneği
BBB : Before Breaking Bulk (chartering) Ambarlar açılmadan, dökme yükün tahliyesine başlamadan evvel
BBC : British Broadcasting Corporation (kuruluş) İngiliz yayın kuruluşu
BBS : Bulletin Board Service (haberleşme) İnmarsat haberleşmesinde; Bildiri yayınlama servisi
BCD : Bristol Channel Divers Limited (ticaret) Bristol kanal dalgıçları limited şirketi
BCH : Bulk Chemical Code (gemicilik) Dökme kimyasal yükler taşıma kuralları
B/ch : Bristol Channel (chartering) Bristol kanalı
BCI : Birmingham Chamber of Industry and Commerce (kuruluş) Birhingam endüstri ve ticaret odası
BCL : British Continental Line (ticaret) İngiliz kıtalararası sefer hattı
BC code : Code of safe practice for solid Bulk Cargoes (gemicilik) Katı dökme tehlikeli yükler için pratik emniyet kuralları
BCO : Ballast Control Room Operator (gemicilik) Ballast işlemlerinin yapıldığı kontrol odası
BCS : Bare boat Charter Ships (chartering)Gemiyi çıplak olarak kiraya çıkarmak, kiralamak
BCS : British Calibration Service (kuruluş) İngiliz kalibrasyon servisi
BDE : Below Deck Equipment (haberleşme) GMDSS gemi içi ekipmanları
bdi : Both Dates Inclusive (chartering) Her iki gün (yüklemenin başladığı ve bittiği günler gibi) dahil
Bds : Boards (chartering) Kereste nakliyesinde birim
BFC : Baltimore Form ‘C’ Berth Grain Charter party (1913) (chartering) Baltimor C form tahıl taşıma charter formu
BFI : Baltic Freight Index (chartering) Baltık navlun tarifesi
BFO : Beat Frequency Oscillator (haberleşme) Bit frekans osilatörü
BHC : British Hovercraft Corporation (kuruluş) İngiliz hava yastıklı gemi kurumu
Bhd. : Bulkhead (gemicilik) Bölme perdesi
BHP : Brake Horse Power (gemicilik) Makine fren beygir gücü
BIA : British Insurance Association (kuruluş) İngiliz sigortacılar birliği
BIH : Bureau internationale de l’Heure (chartering) Uluslararası Le havre bürosu
Bit : Binary Digit (genel) Bilgisayar ve dijital cihazlarda karakter sayısı
bkg : Banking (genel) Banka
Blk : Black (seyir) Harita bilgisi; Siyah
Bls : Bales, Barrels (ticaret) Balyalar, variller
Bol : Bollard (gemicilik) Baba, iskele babası
BOD : Biological Oxygen Demand (kurtarma) Biyolojik oksijen isteği (yaralının oksijen isteği)
BOT : Board of Trade (ticaret) Kereste taşımacılığı
BMA : British Marine Association (kuruluş) İngiliz denizcilik kuruluşları birliği
BMB : Baltic Marine Biologist (çevre koruma) Baltık deniz biyologları
BMC : No end of Message or end of Transmission Received (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Mesajın sonu değil veya mesaj yayını tam olarak alınmadı
BML : Boatman’s Licence (yazışma) Amatör denizci lisansı
BMT : British Maritime Technology Limited (kuruluş) İngiliz deniz teknolojileri şirketi
BNA : British North Atlantic (chartering) İngiltere kuzey atlantik
BPA : British Ports Association (kuruluş) İngiliz limanlar birliği
BPB : Bank Post Bill (ticaret) Banka posta ihbarı
BPC : British Phosphate Commissioners (ticaret) İngiliz fosfat komisyoncuları
b.p.d. : Barrels per day (chartering) Günlük varil hacmi
BPF : British Ports Federation (kuruluş) İngiliz limanlar federasyonu
b.p.h. : Barrels per hour (chartering) Saatlik varil hacmi
bps : bits per second (haberleşme) İnmarsat haberleşmesinde; saniyede gönderilen bit sayısı (1bit=1harf krakteri)
Brg : Bearing (seyir) Kerteriz
Brl : Barrel (gemicilik) Varil 159 litrelik hacim ölçüsü
B.S.A : British Shipbroker Association (kuruluş) İngiliz gemi komisyoncuları derneği
BSA : British Standards Association (kuruluş ) İngiliz standartlar birliği
B.S.C : British Seaman’s Card (yazışma) İngiliz gemiadamı cüzdanı
BSF : British Shipping Federation (kuruluş) İngiliz denizcilik federasyonu
BSI : British Standard Institute (kuruluş) İngiliz standartları enstitüsü
Bs./L : Bills of Lading (chartering) Yük konşimentoları
BST : British Summer Time / British Standard Time (yazışma) İngiliz yaz saati / İngiliz standart zamanı
B/st : Bill of Sight (ticaret) Muayene senedi
Btd. : Butadiene (gemicilik) Gaz tankerlerinin taşıdığı bir çeşit gaz
bth : Passenger Berth (gemicilik) Yolcu rıhtımı
BTI : British Telecom International (kuruluş) İngiliz uluslararsı haberleşme kuruluşu
btm : Bottom (gemicilik) Geminin altı, karinası
BTO : British Tug Owner Association (kuruluş) İngiliz romorkör sahipleri derneği
BTS : Brokers Telex Service (chartering) Komisyoncu telex servisi
Btu. : British Thermal Unit (yazışma) Ölçü ve hacimlerde ingiliz biriminin kullanıldığını belirtir
BTU : Bow Thrust Unit (gemicilik) Baş ve kıç omuzlukta bulunan pervaneler.
BUS : Busy (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; meşgul
BWC : Great Circle Bearing and Distance (seyir) Büyük daire kerterizi ve mesafesi
BWR : Rhumb Line Bearing and Distance (seyir) Kerte hattı kerteriz ve mesafesi
Bldg : Building (seyir) Harita bilgisi; İnşaat, yapım
BMEC : British Marine Equipment Council (gemicilik) İngiliz denizcilik malzemeleri konseyi
Bmid : Breadth Moulded (gemicilik) Tekne kalıp genişliği
BMLA : British Maritime Law Association (kuruluş) İngiliz deniz hukuku cemiyeti
BMSE : British Mercantile and Shipping Exchange (ticaret) İngiliz gemicilik ve ticaret kambiyosu
BNOC : British National Oil Corporation (kuruluş) İngiliz ulusal petrol kurumu
Bn Tr : Beacon Tower (seyir) Bekın kulesi
BORO : Bulk, oil and Roll-on, Roll-off vessel (gemicilik) Dökme, petrol ve tekerlekli araç taşıyan gemi
BOTB : British Overseas Trade Board (kuruluş) İngiliz denizaşırı ticaret odası
BoxK : Box Keel (gemicilik) Kutu omurga, düz omurga
BPDC : Brake Down Clause (sigorta) Arıza klozu şartı
Bpgc : Bearing per gyrocompass (seyir) Beher cayropusula kerterizi
BROA : British Rig Owners Association (kuruluş) İngiliz sondaj sahipleri birliği
Bros. : Brothers (yazışma) Şirket isimlerinin sonuna, kardeşler anlamında kullanılır
BSCC : British Swedish (Swiss) Chamber of Commerce (kuruluş) İngiliz İsviçre ( İsveç) ticaret odası
BSCS : British Shipping Careers Service (gemicilik) İ ngiliz denizcilik servisi
BSJC : British Seafarers Joint Council (yazışma) İngiliz gemi adamları konseyi
BSMA : British Standard Specification (kuruluş) İngiliz standartları özellikleri
BTAT : British Telecom Applied Technology (haberleşme) İngiliz telekom teknoloji uygulaması
BTDB : British Transport Docks Board (ticaret) İngiliz nakliye bülteni
BTEC : Business and Technician Education Council (kuruluş) Ticaretciler ve teknikerler eğitim konseyi
BTU/h : British Thermal Unit per Hour (chartering) Beher saatte uygulanan ingiliz termal değeri
Buoy : Buoyancy (gemicilik) Teknenin sephiyesi, yüzücülüğü
BWAD : Brackish Water Arrival Draft (chartering) Tuzlu su varış draftı
BWSC : Baltic and White Sea Conference (kuruluş) Baltık ve beyaz deniz konferansı
BVQI : Bureau Veritas Quality International (kuruluş ) Uluslararası bağımsız belgelendirme kuruluşu
BACAT : Barge Aboard Catamaran (yazışma) Yük taşımak için kullanılan katamaran
BASIC : Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code (genel) Bilgisayarda temel işlemler
BATUC : British Airways Trade Union Council (ticaret) İngiliz ulusal havayolu ticareti konseyi
BEAMA : The Federation of British Electro technical and Allied ManufacturersAssociation (kuruluş) İngiliz elektro teknik ve birleşik imalatcılar federasyonu birliği
BEMAS : Buoy Monitor and Alarm System (seyir) Şamandıralardaki otomatik uyarı alarm sistemi
Bends : Both End (chartering) Her iki uçta, yüklemede ve boşaltmada
BIMBO : Buy-in Management Buy-out (ticaret) Şirket hisselerinin çoğunluğunu elinde bulunduran şirket yönetimine hak kazanan
BIMCO : Baltic and International Maritime Council (kuruluş) Baltık ve uluslararası deniz konseyi
BKGND : Background (yazışma) Tecrübe, denizde geçirilen zaman
bkrpt. : Bankrupt (sigorta) İflas
BMSOA : British Motor Ship Owners Association (kuruluş) İngiliz motorlu gemi sahipleri birliği
Brgds : Best regards (yazışma) Derin saygılar
BASREC : Bahrain Ship Repair & Engineering Company (kuruluş) Bahreyin gemi onarım ve mühendislik şirketi
BBDocs. : Blank Back Documents (yazışma) Geri bildirim dökümanları
BIFFEX : Baltic International Freight Futures Exchanges (chartering) Baltık uluslararası navlun kambiyosu
BOSIET : Basic Offshore Safety Induction and Emergency Training (yazışma) Platform çalışanları için emniyet ve acil durum stajı
BULCON : Chamber of Shipping Bulgarian Berth Contract (1911) (chartering) Bulgaristan deniz ticaret odası charter formu
BALDRIA : Baltic Alexandria Wood Charter Party (1913) (chartering) Baltık Aleksandiriye kereste charter formu
BALTAIR : Baltic Air Charter Party (1962) (chartering) Baltık hava charter formu
BALTCON : The Baltic and White sea Conference Coal Charter (1921) (chartering) Baltık ve beyaz deniz konferansı kömür taşıma charter formu
BALTIME 1939 : The Baltic and International Maritime Conference Uniform TimeCharter (chartering) Uluslararası ve baltık denizcilik konferansında kabul edilen tek tip zaman üzerine charter formu
BALTWAR : Baltic Conference War Risks Clause for Voyage Charters (1938) (chartering) Baltık konferansı sefer üzerine charter’ larda savaş rizikosu klozu
BASEEFA : British Approvals Service for Electrical Equipment in FlammableAtmospheres (yazışma) Parlayıcı atmosferlerde kullanılacak elektrikli ekipmanların servisini yapan İngiltere’den onaylı servisler
BENACON : Chamber of Shipping British North American (Atlantic) Wood CharterParty (1914) (chartering) İngiliz deniz ticaret odası kuzey amerika (atlantik) kereste taşı macharter formu
BENELUX : Belgium, The Netherlands and Luxembourg (chartering) Belçika, Hollanda, Lüksemburg
BIFANET : Electronic Trading Service to Meet Telecommunication Needs of theFreight Services Industry (haberleşme) Navlun endüstrisinin ihtiyacı olan haberleşme ve elektronik hizmetleri karşılayan servis
BALTPULP : The Baltic and International Maritime Conference Charter Party for Pulpand Paper from Finland (chartering) Baltık Uluslararası denizcilik konferansı; Finlandiya’dan kağıt ve meyve taşıma charter formu
BARECON ‘A’ :The Baltic and International Maritime Conference Standard Bare boatCharter (chartering) Baltık uluslarası denizcilik konferansı; standart çıplak gemikiralama formu
BARECON ‘B’ : The Baltic and International Maritime Conference Standard Bare boatCharter (To be used for new building vessels financed by mortgage) (chartering) Baltık uluslararsı denizcilik konferansı; standart çıplak gemi kıralama formu (yeni inşa edilen ve kredi borcu olan gemiler için kullanılır.)
BRITCONT : Chamber of Shipping General Home Trade Charter (1928) (chartering) İngiliz deniz ticaret odası dahili sefer charter formu
BERDISCON: Baltic Conference Waiting for Berth Clause (discharging) (chartering) Baltık konferansı tahliye yapmak için yanaşma sırası bekleme klozu
BISCOILVOY : The Baltic and International Maritime Conference Standard VoyageCharter Party for Vegetable / Animal oils and Fats (chartering) Baltık uluslarası denizcilik konferansı; sebze / hayvani yağlar ve yağ taşıması standart sefer üzerine charter formu
c.i.f.c&e : Cost, Insurance, Freight, Commission and Exchange (ticaret) Malın bedeli, sigorta, navlun, komisyon ve kambiyo
c.i.f.c.i : Cost, Insurance, Freight, Commission and Interest (chartering) Malın bedeli, sigorta, navlun, komisyon ve banka giderleri dahil
c.i.f.L.t : Cost, Insurance and Freight London terms (chartering) Malın bedeli, sigorta ve Londra navlun kuralları
CIMAH : Control of Industrial Major Accident Hazards (kurtarma) Endüstriyel alanda önemli kaza tehlikesi kontrolü
CLAMS : Clams Management System (sigorta) Kleym yönetim sistemi
CLASS : Capacity Loading and Scheduling System (gemicilik) Yükleme kapasitesi ve planlaması sistemi
CNITA : Chart and Nautical Instrument Trade Association (kuruluş) Deniz seyir enstrümanları ve harita nakliyecileri birliği
COBOL : Common Business Oriented Language (ticaret) Ortak ticaret dili
Coeff : Coefficient (gemicilik) Gemi inşada (x) katsayısı, emsal
CoLat : Complement of Latitude (seyir) Tamamlanmış enlem
COMAR : Coastal Marine (yazışma) Kıyı denizciliği
COMET : Committee for Middle East Trade (kuruluş) Ortadoğu ticaret komitesi (chartering) Charter sözleşmesini tamamlama
ConRo : Container / Roll-on Roll-off Ship (gemicilik) Konteyner taşımaya elverişli ro-ro gemisi
Const. : Construction (seyir) Harita bilgisi; Yapı
contd : Continued (yazışma) Devam ediyor
Contg : Containing (genel) Kapsayan, içeren, ihtiva eden
Contl : Continental (yazışma) Kontinantal
Contr : Controllable (gemicilik) Kontrol edilebilen (aletler, pervane vb.)
Convs : Conveyances (ticaret) Nakledilebilir
C(ORE)7 : Mediterranean Iron Ore Charter Party (chartering) Akdeniz demir cevheri charter formu
COSCO : China Ocean Shipping Company (yazışma) Çin denizcilik şirketi
COSHH : Control of Substances Hazardous to Health (çevre koruma) Salığa zararlı maddelerin kontrol edilmesi kuralları
CSF B/L : Common Short Form Bill of Lading (ticaret) Taşıma senedinde eksik beyan formu
cu/cap : Cubic Capacity (gemicilik) Metreküp kapasitesi
CADDIA : Co-operation in Automation of Data and Documentation in Imports,Exports and Agriculture (ticaret) Avrupa komisyonu; ihracat, ithalat ve tarımsal alanlarda bilgi vedökümanlarda otomotikleşme ve ortak çalışma
CARDIS : Cargo Data Interchange System (gemicilik) Yük bilgileri sistemi
Caribs : Caribbean sea (gemicilik) Karaib denizi
COMSAT : Communications Satellite Corporation (haberleşme) Uydu haberleşme kurumu
CONICS : Container Information and Control System (gemicilik) Konteyner bilgilendirme ve kontrol sistemi
Consgt : Consignment (ticaret) Gönderilen yük, yükün gönderilmesi
Cont.A/H : Continent ,Antwerp, Hamburg Range (chartering) Kontinent, Anvers, Hamburg arasında
Cont.B/H : Continent, Bordeaux, Hamburg Range (chartering) Kontinent, Bordo, Hamburg arası
Cont.H/H : Continent, Havre, Hamburg Range (chartering) Kontinent Havre, Hamburg mesafeleri içinde
CONWAY : Baltic Conference Stoppage of Canals and Waterways Clause (sigorta) 1968 baltık konferansı; kanal ve su yollarında stop etme klozu
COSPAS : Search and Rescue Satellite (in Russian language) (kurtarma) Arama ve kurtarma amaçlı uydu’nun rusca kısaltması
CPNLSB : Control of Pollution by Noxious Liquid Substances in Bulk (kuruluş) Çevreye zararlınsıvı ve dökme maddelerin kirliliğinin kontrolü kuralları
CUSDEL : Baltic Conference Custom Delay Clause (1965) (sigorta) Baltık konferansı; gümrük gecikmeleri klozu
CARITAG : Caribbean Trade Advisory Group (ticaret) Karabiyan ticaret danışma gurubu
C and/or J : China and/or Japan (sigorta) Çin ve/veya Japonya
CEMENCO : Chamber of Shipping Cement Charter Party (1922) (chartering) Deniz ticaret odası çimento taşıma charter formu
CHINPAC : China sea, Indian and Pacific Ocean (chartering) Çin denizi, Hindistan ve Pasifiği içeren bölge
COALICE : Baltic Conference Ice Clause for Coal and Coke Cargoes (sigorta) 1954 baltık konferansı; kömür ve kok yüklerinde buz klozu
COLREGS : International Regulations for Preventing Collisions at Sea (kuruluş) Denizde çatışmayı önleme kuralları
COM/CIRC : International Code of Signals Attached to Circular (yazışma) Uluslarası işaret kodları gereği ilgili genelgeler
COMECON : Council for Mutual Economics Assistance (ticaret) Karşılıklı ekonomik yardım konseyi
CONBILL : Uniform Bill of Lading Clause (1946) (chartering) Herhangi bir charter party formu imzalanmadığı nda kullanılan standart taşıma senedi formu
CONCAWE : Oil Companies International Study Group for Conservation of Air andWater in Europe (kuruluş) Petrol şirketlerinin Avrupa kıtasında hava ve denizlerin korunması ve temizlenmesi uluslararası inceleme gurubu
CRISTAL : Contracts Regarding an Interim Supplement to Tanker Liability for OilPollution (çevre koruma)Tankerlerin çevreyi kirletmemeleri için yapılan ilave, ara koşullar.
cum.gr/bl : Grain/Bale Capacity in Cubic Metres (chartering) Metre küp olarak tahıl ve balya hacmi
COASTCON : Chamber of Shipping Coasting Coal Charter party (1954) (chartering) Deniz ticaret odası kıyı kömür taşıma charter formu
COMBIDOC : Combined Transport Document (yazışma) Kombine taşıma belgeleri
CONTCOAL : The Baltic and International Maritime Conference Continental CoalCharter Party (1945) (chartering) Uluslararası baltık denizcilik konferansı, Kıtalararası kömür taşıma charter formu
CONTWOOD: The Baltic and International Maritime Conference Wood Charter (1937) (chartering)Uluslararası baltık denizcilik konferansı,kereste taşıma charter formu
CANCELCON: Baltic Conference Cancelling Clause (1970) (chartering) Baltık konferansı iptal klozu
CENTROCON: Chamber of Shipping River Plate Charter Party (1914) (chartering) Deniz ticaret odası, river plate charter formu
c.i.f.landed : Cost Insurance Freight landed (chartering) Malın bedeli, sigorta, navlun ve boşaltma masrafları dahil
COASTDUTY: Baltic Conference Clause in Respect of Customs Duty in Coastwise Trade(1962) (sigorta) Baltık konferansı, dahili seferde gümrük çalışma klozu
COASTHIRE : Chamber of Shipping Coasting and Short Sea Daily Hire Charter Party (1954)(chartering)Deniz ticaret odası, yakın ve kıyı seferde günlük kiralama charter formu
COASTSALT : The Indian Coastal Conference Salt Charter Party (1966) (chartering) Doğu amerika kıyı konferansı, tuz taşıma charter formu
CONFITARMA: Confederazione Italiana Armatori (kuruluş) İtalyan armatörler konfederasyonu
CONGENBILL: Bill of Lading to be Used With Charter Parties (1976) (chartering) Taşıma senedi kira sözleşmesine göre kullanılacaktır
COSPAS-SARSAT: Search and Rescue Satellite System (kurtarma) Kutupsal yörüngeli arama ve kurtarma uydu sistemi
DTG : Distance To Go (seyir) Varış noktasına olan mesafe
DTI : Department of Trade and Industry (kuruluş) Sanayi ve taşıma departmanı
DTR : Data Terminal Ready (haberleşme) Bilgi terminali hazır
DTs : Deep Tanks (gemicilik) Dip tanklar
DTW : Distance To Way point (seyir) Elektronik seyir aletlerinde; Dönüş noktasına kalan mesafe
dur : Duration (yazışma) Süre, zaman
DWA : Dock Water Allowance (chartering) Rıht ımda derinlik müsadesi, imkanı
d.w.c : Dead weight Carrying Capacity (chartering) Geminin yük alma kapasitesi
dwt. : Dead Weight Tonnage (gemicilik) Bir geminin yük,yolcu, yakıt,su ve diğer ağırlıklarının tuzlu suda yaz draftına kadar battığında ton olarak taşıdığı ağırlıktır.
DWT : Dry or Wet Transfer (chartering) Kuru veya yaştaşıma imkanı
DALR : Dry Adiabatic Lapse Rate (meteoroloji) Atmosferde kuru hava yükseldikce sıcaklığı azalır. Bu azalmanın değeri olarak söylenir.
DANG : Dangerous (yazışma) Tehlikeli
DCCD : Delivered at Container Collection Depot (ticaret) Konteyner deposunda teslim
DCTC : Durban Coal Terminal Company (kuruluş) Durban kömür yükleme terminali
Decl. : Declination (seyir) Meyil (göksel seyir)
Defl. : Deflection (gemicilik) Bozukluk kranktaki laynsızlık
deld. : Delivered (chartering) Teslim edildi
dely : Delivery (chartering) Teslim
Dens. : Density (gemicilik) Tuzluluk
DEPS : Departmental Entry Processing System (ticaret) Gümrüklerde giriş kolaylığı sağ layan sistemler
Dept. : Department (genel) Bölüm
dest : Destroyed (seyir) Harita bilgisi; Yıkılmış harap olmuş (fener, şamandıra vb.)
Dest. : Destination (genel) Varış yeri , Gidilecek yer
DETR : Departments of Environment, Transport and the Regions (kuruluş) Bölgesel nakliyat ve çevre departmanları
DGPS : Differential Global Positioning System (seyir) Difransiyal küresel mevki bulma sistemi (GPS’de uydular arası mesafe farklarını ölçerek otomotik düzeltme yapan, minimum hata ile mevki bulan sistem)
DHSD : Duplex High Speed Data (haberleşme) İnmarsat haberleşmesinde; Yüksek süratte duplex haberleşme imkanı
Diff. : Difference (chartering) Fark, farklılık
Dis.A : Seaman’s Discharge Book (yazışma) Gemiadamının işten çıkarılışının nedenlerinin kaydedildiği defter
.DISH : Data Interchange for Shipping (yazışma) Denizcilikle ilgili veri kaynağı
Disp. : Displacement (gemicilik) Deplasman
Dist : Distance (seyir) Mesafe
Dist : Discount (ticaret) Tenzilat
dk.Ho. : Deck House (gemicilik) Güverte üstü yapı, kasara
Dkyd. : Dockyard (gemicilik) Tersane, havuz
D.Lat : Difference of Latitude (seyir) Enlem farkı
Dmid : Dept Moulded (gemicilik) Kalıp derinliği
DNIC : Data Network Identification Code (haberleşme) İnmarsat haberleşmesinde; Bilgi bağlantısı tanıt ım kodu
DPDB : Dublin Ports and Docks Board (kuruluş) Dablin liman ve rıhtım idaresi
DPLY : Display (genel) Elektronik cihazlarda ekran, gösterge
Drks : Derricks (chartering) Bumbalar
DRPA : Delaware River Port Authority (kuruluş) Amerika dileveyr kanal liman otoritesi
DSRK : Deutsche Schiffs-Revision and Klassfikation (kuruluş) Alman Lloyd kuruluşu (gemi klas kuruluşu)
DSSS : Diving and Submersible Support Ships (gemicilik) Denizaltı ve dalış destek gemisi
DSVL : Doppler Sonar Velocity Log (seyir) Dopler sonar hız kaydedici cihaz
DTBA : Date to be Agreed/ Date to be Advised (chartering) Anlaşmaya varılan tarih /Tarih bildirilecektir.
dtls : Details (genel) Detay, Ayrıntı
DUTI : Difference Universal Astronomical Time (haberleşme) Evrensel astronomik zaman farklılığı
DVOR : Doppler Very High Frequency Omni Range Beacon (kurtarma) Uçakların kullandığı seyir beykını
DWAT : Dead weight All Told (chartering) Geminin tüm taşıma kapasitesi
DWCC : Dead weight Cargo Capacity (chartering) Geminin yük taşıma kapasitesi
DWCT : Dead weight Cargo Tons (chartering) Taşınabilir ton yük
DYFI : Dynamic Filter Process (seyir) Cihazlarda; dinamik filitreleme işlemi
DX-90 : Format for supply and interchange of digital cartographic data (1990) (haberleşme) Dijital haberleşmelerde; 1990 yılında kabul edilen dijital katografik bilgiler temini ve değiştirilmesi formu
D½D : Dispatch Half Demurrage (chartering) Dispeç ve demoraj yarıyarıya
decrg : Decreasing (yazışma) Azalmakta
DESIG : Designation (seyir) Elektronik seyir aletlerinde; Dizayn yapmak, ekran bilgilerini ayarlamak
DGNSS : Differential Global Navigation Satellite Systems (seyir) Defransiyel küresel seyir uyduları sistemi
Disch. : Discharge (gemicilik) Tahliye
DISCO : Data Interchange for Shipping Companies (yazışma) Denizcilik firmaları bilgi kaynağı
DLINK : Down Link (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Alt bağlantı
D.Long : Difference of Longitude (seyir) Boylam farkı
DRIFT : Drift Speed (seyir) Akıntı hızı
DANCON : Chamber of Shipping Danube Berth Contract (1911) (chartering) Deniz ticaret odası danube charter formu
DANPRO : Danish Trade Facilitation / Standardisation Organisation (ticaret) Danimarka standart ticaret organizasyonu
DBEATS : Dispatch Payable Both Ends on All Time Saved (chartering) Yükleme ve boşaltmada kazanılan tüm zamanlar için dispeç ödenir.
DBEWTS : Dispatch Payable Both Ends on Working Time saved (chartering)Yükleme ve boşaltmada sadece çalışılan zamanlar için dispeç ödenir.
D.D.Shpg : Dock Dues and Shipping (ticaret) Rıhtım vergisi (resmi) ve deniz ticareti
dem.des : Demurrage and Dispatch (chartering) Suristarya ve dispeç
DEUPRO : German Trade Facilitation / Standardisation Organisation (ticaret) Alman standart ticaret organizasyonu
DipMSO : Diploma in Management of Ship Operation (yazışma) Gemi operasyon ve yönetim diploması
Discol : Discoloured water (seyir) Harita bilgisi; kirli su, girilmesi tehlikeli olabilecek su
DMAHTC : Defence Mapping Agency Hydrographic/ Topographic Centre (kuruluş) Savunma haritacılık acentası hidrografi/ topografi merkezi (Amerika)
DRF.Ahd. : Double Ring Full Ahead (gemicilik) Tehlike anında makine telgrafınadan çift alarmlı tam yol ileri
discont : Discontinued (seyir) Harita bilgisi; devamı olmayan, devam etmeyen
DRF.Astn. : Double Ring Full Astern (gemicilik) Tehlike anında çift alarmlı tam yol geri
dely.& redely.: Delivery and Re-delivery (ticaret) Teslim etme ve geri teslim, iade
ECTI : European Traveller’s Cheque International (genel) Uluslararası Avrupa travel çeki
ECUK : East Coast of United Kingdom (chartering) İngiltere doğu sahilleri
ECUS : East Coast of the United States of America (chartering) Birleşik Amerika doğu sahilleri
ECWA : Economic Commission for West Africa (ticaret) Batı Afrika ekonomik komisyonu
EDCL : EDIFACT Code List (yazışma) EDIFACT kod listesi
EDCS : Electronic Data Capture Service (yazışma) Elektronik bilgi alma servisi
EDED : EDIFACT Data Elements Directory (yazışma) EDIFACT bilgi rehberi
EDMD : EDIFACT United Nations Standard Messages Directory (yazışma) EDIFACT birleşmiş milletler standart mesaj rehberi
EDSD : EDIFACT Standard Segments Directory (yazışma) EDIFACT standart bölümler rehberi
ED-50 : European Datum 1950 (seyir) 1950 Avrupa datumu
e(ex.g) : Exhaust Gas Economiser (gemicilik) Eksost gaz ekonomizeri
EFIC : Export Finance Insurance Corporation (ticaret) İhracat finansörleri ve sigortacılar birliği
EFTA : European Free Trade Area (ticaret) Avrupa serbest ticaret bölgesi
EHAC : Economically Highly Advanced Countries (genel) Ekonomik açıdan gelişmiş ülkeler
EHCL : Ellerman Harrison Container Line (ticaret) Ellerman Harrison konteyner hattı
EIDX : Electronic Industry Data Exchange (yazışma) Elektronik endüstrisi bilgi servisi
EIRP : Effective Isotropic Radiated Power (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Mevcut izotropik radyasyon miktarı
EITZ : English Inshore Traffic Zone (seyir) İngiliz iç trafik bölgesi
elec. : Electric (gemicilik) Elektirik
ELEV : Elevation (haberleşme) Haberleşme uydularının ufuktan yükseklik açısının ifadesi
ELSA : Emergency Life Support Apparatus (kurtarma) Acil durumda can kurtarma destek teçhizatları
ELTs : Emergency Location Transmitters (kurtarma) Acil durumda konum (yer) bildirme amaçlı gönderici cihaz
EMEL : Europe Middle East Line (ticaret) Avrupa orta doğu hattı
EMPA : European Maritime Pilots Association (kuruluş) Avrupa deniz pilotları derneği
EMRS : Export Market Research Scheme (ticaret) İngiliz ihracat piyasası araştırma taslağı
encl : Enclosure (yazışma) Ekler
ENEM : Maintenance of Electronic Navigational Equipment Certificate (yazışma) Elektronik seyir ekipmanları bakım sertifikası
ENID : Enhanced Identity (kurtarma) Genişletilmiş tanıtım bilgileri
e.o.h.p. : Except Otherwise Herein Provided (sigorta)Burada şart koşulanlar hariç veya burada şart koşulanlara uymak kaydıyla
EPIC : Europe, Pakistan, India Consortium (ticaret) Avrupa, Pakistan, Hindistan ticaret konsersuyumu
EPOS : Electronic Point of Sale (ticaret) Elektronik satış noktası
EPRI : Electric Power Research Institute (kuruluş) Elektrik enerjisi araştırma enstitüsü
eqpt. : Equipment (genel) Ekipman, teçhizat
ERBL : Electronic Range and Bearing Line (seyir) Elektronik seyir aletlerinde; Elektronik kerteriz ve mesafe hattı
ERDA : Energy Research and Development Administration (kuruluş) Enerji araştırma ve geliştirme idaresi
ESDS : Emergency Shut Down System (gemicilik) Özellikle LNG gemilerinde; acil kapama sistemi
ESGM : Electro statically Supported Gyro Motor (seyir) Elektrostatik destekli cayro motor
ESTC : Explosives Storage and Transport Committee (kuruluş) Patlayıcı mühimmatın taşınması ve depolanması komitesi
et al : Et Alli (And Others) (chartering) Ve diğerleri
ETDI : Electronic Trade Data Interchange (ticaret) Elektronik ticaret bilgi servisi
ETUC : European Trade Union Confederation (kuruluş) Avrupa ticaret birliği konfederasyonu
ETSI : European Telecom Standards Institution (kuruluş) Haberleşme cihazlarında; Avrupa teknik servis ve haberleşme standartları enstitüsü
Exch. : Exchange (ticaret) Kambiyo
exec : Executive (genel) Yetkili, yönetici
EXGO : The Export Guarantee Office (ticaret) Yeni zellenda, ihracat garanti ofisi
Exim : Export - Import (genel) İhracat- İthalat
EXIS : Export Information Service (ticaret) İhracat enfarmasyon servisi
ECDIS : Electronic Chart Display and Information System (seyir) Elektronik harita göstergesi ve bilgilendirme sistemi
EDICA : EDI Council of Australia (yazışma) EDI Avustralya konseyi
EDICC : EDI Council of Canada (yazışma) EDI Kanada konseyi
EICAS : Engine Indicating and Crew Alerting System (gemicilik) Makine gösterge ve uyarı sistemleri
E.L.S.B.M. : Exposed Location Single Buoy Mooring (gemicilik) Petrol tankerlerinin yükleme-boşaltma yapmak üzere yanaştıkları deniz dibinin şekline göre dizayn edilmiş bağlama şamandırası
E.Mail : Electronic Mail (haberleşme) Elektronik posta (bilgisayardan yazarak anında karşıya ulaşma)
EPIRB : Emergency Position Indicating Radio Beacon (kurtarma) Acil durumlarda radyo yayını ile pozisyon veren aynı zamanda beykın vazifeside yapan alet
EPROM : Erasable, Programmable Read Only Memory (genel) Bilgisayarda; silinebilen ve programlanabilen hafıza
EQUIP : Equipment (yazışma) Alet, cihaz, ekipman
Eq.of T. : Equation of Time (seyir) Zaman denklemi
ESCAP : Economic and Social Commission for Asia-Pacific (kuruluş) Asya –Pasifik ekonomik ve sosyal komisyonu
et seq. : Et Sequen (And the Following) (yazışma) Ve takip eden
EUROS : European Register of Shipping (yazışma) Avrupa gemi sicili
ex div : Ex Dividend (ticaret) Birikmiş karlar
exper : Experimental (yazışma) Denemek için, deney
Ex Int : Excluding Interest (sigorta) Çıkarlar hariç tutulmuştur.
ex wrf : Ex Wharf (ticaret) Rıhtımdan, antrepoda teslim
ECOSOC : Economic and Social Council (kuruluş) Birleşmiş milletler Ekonomik ve sosyal konseyi
ECOWAS : Economic Community of West African States (kuruluş) Batı Afrika ülkeleri ekonomik birliği
EFTPOS : Electronic Funds Transfer at Point of Sale (ticaret) Satış yerine elektronik para transferi
ELSTAB : Electronic Image Stabilisation System (gemicilik) Elektronik kumandalı gemi dengeleme sistemi
el.vent : Electrical Ventilation (gemicilik) Elektrik fanları (ambar havalandırması)
ERLOAD : Expected Ready to Load (chartering) Yüklemeye hazır olduğu kabul edilecektir. (kiralamada umulan yüklemeye hazır olma)
Explos : Explosive fog signal (seyir) Harita bilgisi; Patlayıcı ses işareti veren sis işareti istasyonu
ExShip : Ex Ship (chartering) Gemiden teslim. Bu durumda gemi istenilen limana varmış ancak yükünü boşaltmamıştır. Bundan sonra yükü boşaltmak ve tüm masraflar alıcıya aittir.
EDIFACT : Electronic Data Interchange for Administration Commerce and Transport (ticaret) Ticaret ve nakliye konularında elektronik bilgi yönetimi
ex.whse : Ex Ware House (ticaret) Antrepodan teslim
Eximbank : Export – Import Bank (ticaret) İhracat – ithalat bankası
FASC : Federation of Asian Shippers Council (kuruluş) Asya ihracatcılar konseyi federasyonu
f.c.a.r. : Free of Claim for Accident Reported (sigorta) Rapor edilen hadise ile ilgili evvelce hasar talebinde bulunulmamış olması. Evvelce rapor edilen hasar talebi hariç.
FCIA : Foreign Credit Insurance Association (kuruluş) Dış kredi sigortacıları birliği
FCIB : Fellow of the Corporation of Insurance Brokers (kuruluş) Komisyoncu sigortacıları derneği üyesi
FCII : Fellow of the Chartered Insurance Institute (kuruluş) Kiralama sigortalar derneği üyesi
FCIT : Fellow of the Chartered Institute of Transport (kuruluş) Kiracılar nakliye birliği derneği üyesi
FCMS : Fellow of the Society of Consulting Marine Engineers and Ship Surveyors(kuruluş) Gemi sörveyörleri ve makine mühendisleri danışmanlar klübü üyesi
Fcst. : Forecast (haberleşme) Tahmin, hava tahmini
FEFC : Far East Freight Conference (ticaret) Uzak doğu navlun konferansı
FEPA : Food and Environment Protection Act (kuruluş) Gıda maddeleri ve çevreyi koruma haraketi
FGGE : First GARP Global Experiment (meteoroloji) İlk küresel GARP deneyi
FHBR : Finance House Base Rate (ticaret) Finans sağlanan bankanın kuru
FHEX : Fridays and Holidays Expected (chartering) Cuma ve tatil günleri hariç
FICS : Fellow of the Institute of Chartered Shipbrokers (yazışma) Kirada gemisi bulunan komisyoncular enstitüsü üyesi
FIEx : Fellow of the Institute of Export (yazışma) İhracatcılar enstitüsü üyesi
fifo : First In, First Out (chartering) İlk giren ilk tahliye edilecektir.
FILA : Fellow of the Institute of Loss Adjuster (kuruluş) Dispeçciler enstitüsü üyesi
FIOS : Free in and Out Stowed (chartering) Yükleme, boşaltma ve istif giderleri yük sahibine ait
FIOT : Free in and Out and Trimmed (chartering) Yükleme, boşaltma ve hap giderleri yük sahibine ait
FLAR : Forward - Looking Airborne Radar (kurtarma) Uzak mesafeli hava radarı ile tarama
FLIR : Forward – Looking Infrared (kurtarma) İnfared ile (kızıl ötesi ışınlarla) tarama
fl.oz. : Fluid Ounce (genel) Sıvı onsu (ölçü birimi)
Flwg : Following (yazışma) Aşağıdaki takip eden
FMEA : Failure Mode and Effect Analysis (gemicilik) Makinelerde; arıza kayıt ve analizler
f.o.b.a. : Free on Board Aircraft (chartering) Uçakta teslim
f.o.b.s. : Free on Board and Stowed ( chartering) Gemide istif edilerek teslim
f.o.b.t. : Free on Board and Trimmed (chartering) Gemide yükü hap ederek teslim
f.o.r.t. : Full Out Rye Terms (ticaret) Tahıl taşınmasında; Çavdar taşıma kuralları hariç
FPAA : Free of Particular Average Absolutely (sigorta) Kesinlikle hususi avaryalar hariç
f.p.i.l. : Full Premium if Loss (sigorta) Kayıp, zayii halinde tam pirim ödenir.
FPSO : Floating Production Storage and Offloading vessel (gemicilik) Petrol platformlarının yanında bulunan ve çıkan petrolü depolayan ve diğer gemilere aktaran depo gemi
FPSU : Floating Production Storage Unit (gemicilik) Platformlarda işlenmiş petrolü depolama ünitesi
f.r.&c.c. : Free of Riots and Civil Commotion’s (sigorta) İsyanlar, sivil kargaşa ve anarşik olaylar hariç
Freq : Frequency (haberleşme) Frekans
FRIN : Fellow of the Royal Institute of Navigation (kuruluş) İngiliz kraliyet seyir enstitüsü üyesi
f.r.o.f. : Fire Risk on Freight (sigorta) Navlunda yangın rizikosu
FSSL : Free Stowage, Shoring and / or Lashing (chartering) İstifleme ve/veya bağlama hariç
FSWR : Flexible Steel wire Rope (gemicilik) Çelik fleksibıl (esnek) tel halat
FTAM : File Transfer, Access and Management (yazışma) Elektronik ortamda dosya gönderme ve yönetimi
FVSS : Fishing Vessel Safety Ship (yazışma) Emniyetli balıkcı gemisi (bütün emniyet ekipmanları tam olan balıkcı gemisi)
FWAD : Fresh Water Arrival Draft (chartering) Tatlı su varış draftı
F.Astn : Full Astern (gemicilik) Tam yol geri
f.a.c.a.c. : Fast as (she) can as Customary (chartering)Mümkün olduğunca çabuk fakat gelenek ve göreneklere uygun olarak
FCILA : Fellow of the Chartered Institute of Loss Adjusters (kuruluş) Kiracılar enstitüsü dispeçcileri üyesi
FEOTC : Federal Exporters Over sea Transport Committee (kuruluş) Avustralya federal ihracatcılar ve deniz aşır ı nakliyeciler komitesi
FERIT : Far East Regional Investigation Team (sigorta) Uzak doğu bölgesel araştırma timi
FEWAS : Far East – West Africa Service (ticaret) Uzak doğu batı Afrika servisi
FHINC : Fridays and Holidays Included (chartering) Cuma ve tatiller dahil
FIArb : Fellow of the Institute of Arbitrators (sigorta) Hakimler enstitüsü üyesi
FILTD : Free in Liner Terms Discharge (ticaret) Yükleme taşıtana, boşaltma gemiye ait
Fin.Co. : Final Course (chartering) Son rota
FIOST : Free in and out, Stowed and Trimmed (chartering) Yükleme ve boşaltma, istifleme ve haplama hariç
FOBAS : Fuel Oil Bunker Analysis and Advisory Service (kuruluş) Yakıt analizi ve tavsiye (onay) servisi (gemi makineleri üreticileri ve sigortacıların tavsiye etikleri ve/veya makine arızalarının yakıtın kalitesiz olması nedeniyle olmadığının tespiti için gemi sahibinin yaptırdığı yakıt analizini yapan kuruluş)
f.o.b.s.t. : Free on Board Stowed and Trimmed (chartering) Gemide istiflenmiş ve trimlenmiş olarak teslim
FOSFA : Federation of Oils, Seeds and Fats Associations (kuruluş) Yağlar, tohum ve tereyağ birlikleri federasyonu
FPAAC : Free of Particular Average American Conditions (sigorta) Amerikan şartlar ına göre hususi avaryalar hariç
FRINA : Fellow of the Royal Institute of Naval Architects (yazışma) İngiliz kraliyet gemi inşa mühendisleri üyesi
FUMOS : Fuel Monitoring System (gemicilik) Yakıt izleme sistemi
f.a.c.c.o.p. : As fast as can Load / Discharge According to Custom of Port(chartering) Yükleme / boşaltma liman gümrük kuralları dahilinde mümkün olduğunca çabuk yapılacak
f.c.s.r.c.c. : Free of Capture, Seizure, Riots and Civil Commotion’s (sigorta) Tutsak edilmek, elkoymak, alı konulmak, işgal, halk ve anarşik olaylar veihtilaller hariç
Fednav : Federal Commerce & Navigation (ticaret) Kanada federal seyir ve ticaret teşkilatı
FIMarE : Fellow of the Institute of Marine Engineers (yazışma) Makine mühendisleri enstitüsü üyesi
F.P.A.u.c.b. : Free of Particular Average Unless Caused by (sigorta) Hususi avaryalar hariç ancak ...den meydana gelmedikce,...den ileri gelmesi halinde
Frt.fwd : Freight Forwarder (ticaret) Navlun komisyoncusu (nakliyat ambarları)
Frt.ppd : Freight Prepaid (ticaret) Navlun peşin ödenmiştir.
FONASBA : Federation of National Associations of Shipbrokers and Agents (kuruluş) Gemi komisyoncuları ve acentaları ulusal birlikleri federasyonu
FERTICON : Chamber of Shipping Fertilisers Charter (1942) (chartering) Deniz ticaret odası gübre taşıma charter formu
FORM C 1913: Approved Baltimore Berth Grain Charter Party (1913) (chartering) Onaylı Baltimore tahıl yükleme charter formu
GWP : Global Warning Potential (çevre koruma) Gazlardan korunmak için küresel potansiyel tehlike uyarısı
Gxp : Present Position including time (seyir)Elektronik mevki aletlerinde; Mevcut mevki ve zamanı
Gzn : Grid Azimuth (seyir) Grid semti
gaca : Go Anywhere, Carry Anything Vessel (chartering) Bir hatta bağlı olmayan her yere giden her yükü taşıyan gemi
GAIF : General Arab Insurance Federation (kuruluş) Arap ülkeleri sigorta federasyonu
GARP : Global Atmospheric Research Programme (meteoroloji) Küresel atmosferik araştırma programı
GATE : GARP Atlantic Tropical Experiment (meteoroloji) GARP Atlantik tropikal deneyleri
GATS : General Agreement on Tariffs and Services (haberleşme) Haberleşmede servis ve tarife ücretleri genel antlaşması
GATT : General Agreement on Tariffs and Trade (ticaret) Ticari usul ve tariflerde genel antlaşma
gcal : Gram calorie (genel) Gramkalori
GCBS : General Council of British Shipping (kuruluş) İngiliz genel gemicilik konseyi
GCSE : General Certificate of Secondary Education (yazışma) Mesleki kurs eğitim sertifikası
GDOP : Geometric Dilution Of Precision (seyir) GPS’in mevki hesaplamasında kullandığı yöntem
GEOS : Geostationary Operational Environmental Satellites (çevre koruma) Çevre araştırmasına yönelik çalışan ekvatoral yörüngeli uydular
GIFT : Glasgow International Freight Terminal (ticaret) Glasgow uluslararası yük terminali
G.M.A.W. : Gas Metal – Arc Welding (gemi inşa) Gazlı ark kaynağı
GM.BC : GM Before Correction (gemicilik) Düzeltmeden önceki GM değeri
GmbH : Gesellschaft mit beschränkter Haftung (yazışma) Almanca limited şirket
GNSS : Global Navigation Satellite System (seyir) Küresel seyir uydu sistemi
GOMB : Gambia Oilseeds Marketing Board (ticaret) Gambiya yağlı tohumlar satış borsası
GOOS : Global Ocean Observing System (meteoroloji) Küresel okyanus gözlem sistemi
GPSS : Global Positioning Satellite System (seyir) Küresel mevkilendirme uydu sistemi
G.S.S.L. : (Ports of) Genoa, Savona, Spezia, & Leghorn (chartering) Genova, Savona, Spezia ve Leghorn limanları
guar : Guaranteed (chartering) Garanti edilmiştir.
GULF : Gulf Oil Corporation (kuruluş) Meksika körfezi petrolcüler derneği
G/A con. : General Average Contribution (sigorta) Müşterek avarya katkısı
G/A dep. : General Average Deposit (sigorta) Müşterek avarya depozitosu
GAFTA : Grain and Feed Trade Association (kuruluş) Tahıl ve hayvan yemi tacirleri birliği
GANTS : Track Keeping System (seyir) Elektronik seyir cihazlarında; Rota izleme sistemi
GCLWD : Gulf Coast Low Water Datum (seyir) Meksika körfezi alçak su datumu
GEBCO : General Bathymetric Chart of the Ocean (seyir) Batimetrik okyanus genel haritası
GEWEX : Global Energy and Water Cycle Experiment (Çevre koruma) Küresel enerji ve su kaynakları deneyleri
GHAMS : Greenwich Hour Angle Mean Sun (seyir) Farazi güneş’den grinviç saat açısı
GHATS : Greenwich Hour Angle True Sun (seyir) Gerçek güneş’den grinviç saat açısı
GIPME : Global Investigations of Pollution in the MarineEnvironmental (Çevre koruma)Denizleri kirlilikten önleme küresel soruşturması
GLOSS : Global Sea Level Observing System (meteoroloji) Küresel deniz seviyesi gözlem sistemi
GMDSS : Global Maritime Distress and Safety System (kurtarma) Küresel deniz tehlike ve emniyet sistemi
GMMOS : Gulf Marine Maintenance Offshore Service (denizcilik) Körfez deniz petrol platformları bakım servisi
GOFAR : Global Ocean Floor Analysis and Research (seyir) Küresel okyanus zemin alalizi ve araştırmaları
GASVOY :Gas Voyage Charter Party to be Used for Liquid Gas Except LNG (chartering) LNG’lerden başka Gaz taşıyıcıları charter formu
GENCON : The Baltic and International Maritime Conference Uniform GeneralCharter (1922 and 1976) (chartering) Baltık ve uluslararası denizcilik konferansı standart sefer üzerinecharter formu
GENVOY : Baltic Conference Addendum (1946 rev. 1976) (chartering)Baltık konferansı ekleri sefer üzerine charter formu
GEOREF : Geographical Reference System (seyir) Coğrafik başvuru sistemi
GESAMP : Group of Expert on the Scientific Aspects of Marine Pollution (çevre koruma) Deniz kirliliğine karşı bilimsel uzmanlar gurubunun aldığı kararlar.
GENWALT : Baltic Conference General Waiting for Berth Clause (1938) (chartering) Baltık konferansı genel yanaşma sırası bekleme klozu
GLONASS : Global Orbiting Navigation Satellite System (seyir) Küresel yörüngeli seyir uydu sistemi
GRAINVOY : Grain Voyage Charter Party (1966, 1974) (chartering) Sefer üzerine tahıl taşıma charter formu
GENORECON : The Baltic and International Maritime Conference General Ore CharterParty (1962) (chartering) Baltık ve uluslararası denizcilik konferansı maden cevheri taşıması caharter party formu
GROVERTIME : Baltic Conference United States Grain Overtime Clause(1962) (chartering) Baltık konferansı Amerikan tahıl yüklemesi mesai klozu
GRAINVOYBILL: Bill of Lading for Shipments on the “Grainvoy” Charter (chartering) GRAINVOY charter’da taşınan yükün konşimentosu
GERMANCONNORTH : The Baltic and International Maritime Conference GermanCoal Charter(1957, 1975) (chartering) Baltık uluslararsı denizcilik konferansi Alman kömürü taşıma charter formu
HFPB : High Focal Plane Buoy (seyir)Harita bilgisi; Deniz seviyesinden daha yükseğe ışık veren fener samandıra
h.h.d.w. : Heavy Handy Dead-weight Scrap (gemicilik) Hurdaya çıkmış büyük gemi leşi
HHLA : Hamburg Hafen Lagerhaus AG (kuruluş) Hamburg stevedor’luk firması
HHOT : Half-height Open Top (gemicilik) Orta büyüklükte üstü açık konteyner
HHWI : Higher High Water Interval (seyir) En yüksek seviyeli yüksek su aralığı
Hi-Ex : High Expansion Foam (gemicilik) Yangın söndürmede kullanılan hızla yayılan köpük
HKSA : Hong Kong Ship owners Association (kuruluş) Hong Kong armatörler birliği
HKSC : Hong Kong Shippers Council (ticaret) Hong kong ihracatcılar konseyi
HLWI : Higher Low Water Interval (seyir) En yüksek seviyeli alçak su aralığı
HMCG : His / Her Majesty’s Coast Guard (kuruluş) İngiliz sahil güvenlik kuruluşu
HMSO : His / Her Majesty’s Stationery Office (kuruluş) Kraliçe hazretleri yayın/kırtasiye ofisi
Ho-Ha : Hold – Hatch (chartering) Ambar – ambar ağzı
Horz. : Horizontal (genel) Yatay
Ho/Ta : Holds/Tanks (chartering) Ambarlar/tanklar
Hpgc : Heading Per Gyrocompass (seyir) Beher cayropusula puruvası
Hpsc : Heading Per Standard Compass (seyir) Beher manyetik pusula puruvası
H.RDS : Hampton Roads (chartering) Hampton limanı
HrMr : Harbour Master (yazışma) Liman başkanı
HSCs : Health and Safety Commission (kurtarma) Sağlık ve emniyet komisyonu
HSMS : Hull Stress Monitoring System (Stabilite) Tekne üzerindeki stresi takip etme sistemi
HSSC : Heating, Sweating and Spontaneous Combustion (sigorta) Isınan, terleyen ve kendiliğinden tutuşabilen
HSSC : High Speed Surface Craft (gemicilik) Yüksek süratli yastıklı gemi
HSST : High Speed Surface Transport (gemicilik) Yüksek süratli taşımacılık
HSWA : Health and Safety at Work Act (yazışma) Emniyetli ve sağlıklı çalışma sözleşmesi (iş akti)
HUAL : Hoegh Ugland Auto Liners (ticaret) Hoegh ugland araba taşıma hattı
HUET : Helicopter Underwater Escape Training (kurtarma) Helikopterle denizaltından kazazede kurtarma eğitimi
HUNC : Halon Users National Consortium (çevre koruma)Helon gazı kullanıcıları ulusal konsarsiyumu
HVAC : Heating, Ventilation, Air-Conditioning (gemicilik) Makinede; Isıtma, havalandırma, klimalandırma durumu
HWFC : High Water Full And Change (seyir) Maksimum yüksek su ve değişimi
H.A.or D. : Havre, Antwerp or Dunkirk (chartering) Havre, Anvers veya Dunkirk limanları
HAFFA : Hong Kong Association of Freight Forwarding Agents (ticaret) Hong Kong ihracatcılar acentası birliği
HAPAG : Hamburg – America Paket Aktiengesselschaft (ticaret) Hamburg – Amerika konteyner taşımacılığı (Alman şirketi)
H.Astn : Half Astern (gemicilik) Yarım yol geri
Hemis. : Hemisphere (seyir) Yarı küre
HFDSC : High Frequency Digital Selective Calling (haberleşme) Yüksek frekans sayısal seçmeli cağrı
HFSSB : High Frequency Single side Band (haberleşme) Yüksek frekans tek yan band
HHTEU : Half – height Twenty Foot Equivalent Units (gemicilik) Yarı yüksek yirmi fitlik konteyner
HKSBC : Hong Kong Shanghai Banking Corporation (ticaret) Hong kong, Şangay bankacılık kurumu
HKSOA : Hong Kong Ship owner’s Association (kuruluş) Hong kong gemi armatörleri birliği
H.M.etc. : Hull, Machinery, etc (sigorta) Tekne, makine vb.
HPFWB : High Pressure Fresh Water Blasting (gemicilik) Yüksek tazyikli su ile raspa (su raspası)
HPFWC : High Pressure Fresh Water Cleaning (gemicilik) Yüksek tazyikli tatlı su ile temizlik yapmak
HPFWH : High Pressure Fresh Water Hosing (gemicilik) Yüksek basınçlı su tutmak
HeCls.B : Heating Coils in Bunkers ( gemicilik) Geminin kullandığı yakıt tankındaki serpantin boruları kangalları
HeCls.C : Heating Coils in Cargo Tanks (gemicilik) Tankerlerde yük ısıtma kangalları, serpatinleri
HKECIC : Hong Kong Export Credit Insurance Corporation (kuruluş) Hong Kong ihracat sigorta kredilendirme kurumu
HOPECO : Hormoz Petroleum Company (ticaret) Hürmüz petrol şirketi
HOSTAC : Helicopter Operations for Ships Other than Aircraft Carriers (kurtarma) Uçak gemisi dışında güvertesinde helikopter taşıyan gemi
Hpstgc : Heading Per Steering Compass (seyir) Tutulan herbir dümen rotası
HEXAGON : Electronic Banking System Offered by HKSCB (ticaret) HKSCB’nin önerdiği elektronik bankacılık sistemi
HYDROPACS : Navigational Warnings Issued by the Hydrographic Office for the NorthPacific Ocean (seyir) Kuzey pasifik okyanusu için yayınlanan seyir uyarıları
HYDROLANTS : Navigational Warnings Issued by the Hydrographic Office for the WestAtlantic Ocean (seyir) Batı atlantik okyanusu için yayınlanan seyir uyarıları
HYDROCHARTER : Norwegian Hydrocharter Voyage Charter Party(1926,amended 1975) (chartering) Norveç hidrocharter sefer üzerine charter formu
ISSA : International Ship Supplies Association (kuruluş) Uluslararası gemi kumanya ve ikmalcileri birliği
ISSC : International Ship Structures Conference (gemi inşa) Uluslararası gemi yapımcıları konferansı kararları
ISSD : International Shipping & Shipbuilding Directory (yazışma) Uluslararası gemicilik firmaları ve tersaneler rehberi
ISTA : International Steel Trades Association (kuruluş) Uluslararası demir çelik tüccarları birliği
ITCZ : Inter-tropical Convergence Zone (meteoroloji) Tropikal yaklaşım bölgesi
ITTC : International Towing Tank Conference (yazışma) Uluslararsı yedekleme ile taşınan tankerler konferansı
IUGG : International Union of Geodesy and Geophysics (kuruluş) Yeryüzü ölçümleri ve jeofizikciler uluslararası birliği
IUMI : International Union of Marine Insurance (kuruluş) Uluslararasi deniz sigortacıları derneği
IVST : Indirect Viewing Storage Tube (seyir) Radarda; Endirekt görünüm tüpü
I.W.R.C. : Independent Wire Rope Core (gemicilik) Tel halat fitili
IYRU : International Yacht Racing union (kuruluş) Uluslararası yat yarışcıları derneği
IAASP : International Association of Airports and Seaports Police (kuruluş) Havalimanları ve deniz çıkış kapıları polisleri derneği
IACAs : International Admiralty Chart Agents (kuruluş) Uluslararası admiralty harita acentalıkları
IAGLP : International Association of Great Lakes Ports( kuruluş) Büyük göller bölgesi limanları uluslararası birliği
IASST : International Association for Sea Survival Training (kuruluş) Uluslararası denizde canlı kalabilme eğitimcileri birliği
IBSFC : International Baltic Sea Fisheries Commissions (kuruluş) Baltık denizi uluslararası balıkcılık komisyonu
ICHCA : International Cargo Handling Co-operation Association (kuruluş) Uluslararası yük elleçlemede iş birliği kurumları
ICFTU : International Confederation of Free Trade Union (kuruluş) Uluslararası gümrük birliği konfederasyonu
Ident : Identification Signal (seyir) Harita bilgisi; tanıtım işareti
IFSMA : International Federation of Ship’s Masters Association (kuruluş) Uluslararası Gemi kaptanları birliği federasyonu
IGOSS : Integrated Global Ocean Services System (meteoroloji) Entegre edilmiş küresel okyanus servis sistemi
IKMAL : Malaysian Nautical Institute (kuruluş ) Malezya deniz enstitüsü
ILAMA : International Lifesaving Appliance Manufacturers Association (kuruluş) Uluslararası can kurtarma aparatları imalatcıları birliği
I.Mar E : Institute of Marine Engineer (kuruluş) Gemi makineleri işletme mühendisleri enstitüsü
I.M.M.A.C. : Inventory Management and Material Control (gemicilik) Envanter yönetimi ve malzeme kontrolü
incrg : increasing (yazışma) Artıyor, yükseliyor
Inst.N : Institute of Navigation (kuruluş) Seyir enstitüsü yetkili kuruluşu
INTIS : International Transport Information System (ticaret) Uluslararası Nakliye enformasyon sistemi
IRISL : Islamic Republic of Iran Shipping Line (gemicilik) İran devlet gemicilik şirketi
IRPCS : International Regulations for Preventing Collisions at Sea (yazışma) Uluslararası denizde çatışmayı önleme kuralları
Irreg : Irregular (seyir) Fenerlerin düzensiz çakmaları
I.S.L.W.G. : International Shipping Legislation Working Group (yazışma) Uluslararası denizcilik yasaları çalışma gurubu
ISTEL : Information Systems and Telecommunications (haberleşme) Enformasyon ve haberleşme sistemleri
ITOPF : International Tanker Owners Pollution Federation (çevre koruma) Uluslararası tanker armatörleri kirliliğin önlenmesi federasyonu
ITUSA : Information Technology Users Standards Association (kuruluş) Enformasyon teknolojisi kullanıcı standartları birliği
ICOTAS : International Committee on the Organisation of Traffic at Sea (kuruluş) Deniz trafiği organizasyonu uluslararası komitesi
IFTMAN : IFTM Arrival Notice (yazışma) IFTM varış notu
IFTMBC : IFTM Booking Confirmation (yazışma) IFTM kayıt onayı
IFTMBF : IFTM Booking Firm (yazışma) IFTM anlaşmalı firma
IFTMBP : IFTM Booking Provisional (yazışma) IFTM geçici kaydı
IFTMCS : IFTM Contract Status (yazışma) IFTM kontratı
IFTMIN : IFTM Instruction (yazışma) IFTM talimatları
IFTMFR : IFTM Framework (yazışma) IFTM genel çerçevesi
IMOSAR : IMO Search and Rescue Manuel (kurtarma) IMO arama ve kurtarma el kitabı
IMPACT : International Maritime Planning and Commercial Technology (ticaret) Uluslararası ticaret teknolojisi ve denizcilik planlaması
I.M.R.A.M.N. : International Meeting on Radio Aids to Marine Navigation (seyir) Deniz seyrinde radyo araçlarından faydalanma konusunda yapılan uluslararası toplantı kararları
intens : Intensified sector (seyir) Harita bilgisi; Fenerlerin kuvvetli görüş sektörü
IREPRO : Irish Trade Facilitation / Standardisation Organisation (kuruluş) İrlanda ticaret kolaylıkları ve standartları organizasyonu
IROPCO : Iranian Offshore Petroleum Company (ticaret) İran petrol arama şirketi
ISGOTT : International Safety Guide for oil Tankers and Terminals (çevre koruma) Tankerlerde ve terminallerde uluslararası emniyet kılavuzu kitabı
ITOFAB : Interrogated Time Offset Frequency Agile Bacon (seyir) Belirli zaman aralıklarıyla belirtici sinyal gönderen radyo bik ın
IMMARBE : International Merchant Marine Registry of Belize (yazışma) Belize uluslararası gemi sicili
INTERCO : International Code of Signal (haberleşme) Uluslararası işaret kot kitabı
In trans : In Transit (ticaret) Transit olarak
ICS/OCIMF : ICS and Oil Companies International Marine Forum (çevre koruma) ICS ve petrol şirketlerinin uluslararası deniz forumu
INMARSAT : International Maritime Satellite Organisation (kuruluş) Uluslararsı deniz uydu organizasyonu
ITC Hulls : Institute Time Clauses Hulls (sigorta) Tekneler için;Enstitü zaman klozu
INTELSAT : International Telecommunications Satellite Organisation (haberleşme Uluslararası haberleşme uyduları organizasyonu
Incoterms : International Commercial Terms (ticaret) Uluslararası ticaret terimleri (kısaltmaları vb.)
INTRASTAT : International Transport Statistics Working Group (kuruluş) Uluslararası taşımacılık istatistik çalışma gurubu
ICELOADCON : Baltic Conference Ice Clause (1938) (chartering) Baltık konferansı buz klozu
INTERCARGO : International Association of Dry Cargo Ship Owners (kuruluş) Uluslararası kuru yük gemisi armatörleri birliği
INTERTANKO : International Association of Independent Tanker Owners (kuruluş) Bağımsız tanker sahipleri uluslararası birliği
INTASAFCON : International Tanker Safety Conference (gemicilik) Uluslararsı tanker güvenlik konferansı kararları
INTERTANKVOY : International Association of Independent Tanker Owners TankerVoyage Charter Party (1976) (chartering) Uluslararası bağımsız tanker armatörleri birliği sefer üzerine charter formu
J : Irradiation correction (seyir) Yayılma düzeltmesi
J/A : Joint Account (ticaret) Müşterek hesap (gemi alım satımlarında muayyen bir yüzdenin,mutabakat ve satışın sonuna kadar bir hesapta bloke edilmesi)
J.P. : Justice of Peace (yazışma) Yargıç
JP : Jet Propelled (gemicilik) Su jeti ile haraket eden gemi
J.R. : Jugoslavenski Registar Brodova (kuruluş) Yugoslav gemi klas kuruluşu
Jan : January (yazışma) Ocak ayı
JCA : Japan Container Association (kuruluş) Japon konteyner birliği
JSC : Japan Shippers Council (ticaret) Japon ihracatcılar konseyi
JST : Japanese Standard Time (yazışma) Japonyada kullanılan bölgesel zaman (+9)
JSU : Japan Seaman’s Union (kuruluş) Japon gemi adamları sendikası
j.&w.o. : Jettison and Washing Overboard (sigorta) Denize yük atma ve/veya denizlerin güverteden yük alması
JEBA : Japan Electronics Business Association (kuruluş) Japonya elektronikcileri birliği
JHTA : Japan Harbour Management Administration (kuruluş) Japonya liman idaresi
JHTF : Japan Harbour Management Fund (ticaret) Japonya liman idaresi fonu
JICA : Japan International Co-operation Agency (yazışma) Japonya uluslararası gemi acentası
JMSA : Japan Maritime Safety Agency (kuruluş) Japonya deniz emniyeti acentası
JMTI : Jamaica Maritime Training Institute (kuruluş) Jamayika deniz eğitim enstitüsü
JNOC : Japan National Oil Corporation (kuruluş) Japonya ulusal petrol kurumu
JRCC : Joint Rescue Co-ordination Centre (kurtarma) Ortak arama koordinasyon merkezi (uçak ve gemi)
JRSC : Joint Rescue Sub-centre (kurtarma) Ortak arama alt merkezi (uçak ve gemi)
JSEA : Japan Ship Exporters Association (kuruluş) Japonya gemi ihracatcıları birliği
JUDY : Just a Useful Device for You (yazışma) En iyi kullanım aleti
JWIP : Joint International Working Party (kurtarma) Uluslararası ortak çalışma gurubu
JASPA : Jobs & Skills Programme for Africa (kuruluş) Birleşmiş milletler Afrika iş ve beceri edindirme programı
JETRO : Japan External Trade Organisation (kuruluş) Japonya dış ticaret teşkilatı
JASREP : Japanese Ship Reporting System (seyir) Japon gemi rapor verme sistemi
JASTPRO : Japan & Singapore Trade Facilitation / Standardisation Organisation (kuruluş) Japonya ve Singapur ticaret kolaylıkları ve standat organizasyonu
K : Keel (gemicilik) Karina
K : Kelvin (meteoroloji) Isı ölçme birimi kelvin
k : Kilo (genel) Kilo
KB : Height of the centre of Buoyancy Above the Keel (Stabilite) Yüzme merkezinin karinadan dikey mesafesi
KD : Knocked Down (sigorta) Düşüp parçalanmış
K.E. : Kinetic Energy (gemicilik) Kinetik enerji
KG : Height of the Centre of Gravity Above the Keel (Stabilite) Ağırlık merkezinin karinadan düşey mesafesi
kg. : Kilogram (genel) Kilogram
k/h : Kilometres Per Hour (genel) Beher saatteki kilometre
KM : Height of the Metacentre Above the Keel (stabilite) Karinadan düşey metesanter yüksekliği
km. : Kilometre (genel) Kilometre
kn : Knot (gemicilik) Bağ , halat bağı
kN : Kilo Newton (genel) Ağırlık birimi (1000 newton)
KN : Cross Curve (Stabilite) Çapraz eğrisi
kp : Kilo pressure (gemicilik) Kilo basınç
KR : Korean Register (kuruluş) Kore gemi klaslama kuruluşu
kW : Kilo Watts (genel) Kilovat (1 000 vat)
KT : Kilo Ton (genel) Kiloton (1000 ton)
KCT : Kelang Container Terminal (ticaret) Malezya; Kelang konteyner terminali
KGc : KG Correction (stabilite) KG düzeltmesi
kg/h : Kilogram per Hour (gemicilik) Beher saatte yapılan işlem hacmi (çöp yakma ve öğütme makinelerinin kapasitesi bununla ölçülür.)
kHz : Kilo Hertz (haberleşme) Kiloherz (1 000 herz)
K.I.D. : Key Industry Duty (ticaret) Endüstrinin temel gayesi
KMI : Korea Maritime Institute (kuruluş) Kore denizcilik enstitüsü
KMT : Korea Maritime Transport (ticaret) Kore deniz taşımacılığı
KMT : Transverse of the Metacenter Above the Keel (Stabilite) Karinadan itibaren enine metesenter yüksekliği
KML : Longitudinal Metacenter Above the Keel (Stabilite) Karinadan itibaran boyuna metesenter mesafesi
KOC : Kuwait Oil Company (ticaret) Kuveyt petrol şirketi
kPa : Kilo Pascal (meteoroloji) Hava ölçüm birimi (1000 pascal 1 m3 hava=1 pascal)
k.p.h. : Kilometres Per Hour (genel) Saatte yapılan km
kts. : Knots (genel) Deniz mili (1852 metre) mesafe ölçüsü.
kVA : Kilo Volt Ampere (gemicilik) Alternatörlerin gücü; Kilo volt amper
kcal : Kilo calorie (genel) Kilokalori
kbps : Kilo bite per Second (haberleşme) İnmarsat haberleşmesinde; Göndermelerde saniyede kilobite sayısı
KCIA : Korea Container Industry Association (kuruluş) Kore konteyner endüstrisi birliği
KISS : Keep it Simple Stupid (yazışma) Bir işi herkesin anlayacağı basit bir şekilde yapmak (tutmak)
KITF : Kuwait International Trade Fair (ticaret) Kuveyt uluslararası ticaret fuarı
KMPA : Korea Maritime and Ports Administration (kuruluş) Kore port ve denizcilik idaresi
KOTC : Kuwait Oil Tanker Company (ticaret) Kuveyt petrol tanker şirketi
kcal/h : Kilo Calorie per Hour (çevre koruma)Beher saatte kilo kalori(çöp yakma işleminde hava kirliliğini önlemek için konulan sınırlama değeri)
KEMAS : Keep Man at Sea (yazışma) Gemi adamlarının denizde çalışma şartlarının iyileştirilmesi
KMTRI : Korean Maritime Training and Research Institute (kuruluş) Kore denizcilik araştırma ve eğitim enstitüsü
kp/cm2 : Kilo Pressure per Square Centimetre (gemicilik) Beher santimetre kareye düşen kilo olarak hava basıncı
LHAR : London, Hull, Antwerp or Rotterdam (chartering) Londra, hull Anvers veya Roterdam limanlarından birisi olabilir.
LHWI : Lower High Water Interval (seyir) En düşük yüksek su aralığı
LIBC : Lloyd’s Insurance Brokers Committee (kuruluş) Loyd’un sigorta komisyoncuları komitesi
LIFO : Liner in Free Out (chartering)Yükleme masrafları tümüyle taşıyana ait, tahliye masrafları taşıtana ait
l.i.f.o. : Last in First Out (chartering) Son giren ilk çıkar.
LINS : Loran Inertial Navigation System (seyir) Beynelminel Loran seyir sistemi
LLWD : Lower Low Water Datum (seyir) En düşük alçak su datumu
LLWI : Lower Low Water Interval (seyir) En düşük alçak su aralığı
LLMC : Limitation of Liability for Maritime Claims (sigorta) Sorumluluğun belirlenmesinde iyi denizcilik şartlarının gözetilmesi
LMAA : London Maritime Arbitrators Association (sigorta) Londra deniz hakemleri birliği
LMES : Land Mobile Earth Station (haberleşme) Kara seyyar yer istasyonu
Lndg : Landing place (chartering) Boşaltma, indirme yeri
LNGC : Liquefied Natural Gas Carrier (gemicilik) Sıvılaştırılmış doğal gaz taşıyıcısı
loco : On the Spot (sigorta) Olay yerinde
Lo/Lo : Load on, Load off / Lift on, Lift off (gemicilik) Konteyner ve paletli tip yükler için dizayn edilmiş kendi olanaklarıyla yükleme, boşaltma yapabilen gemiler.
Long. : Longitude (seyir) Boylam
LOOP : Louisiana Offshore Oil Port (cahartering) Luziana kıyı petrol iskelesi
LPSO : Lloyd’s Policy Signing Office (kuruluş) Loyd poliçe tastik ofisi
LRMC : Lloyd’s Refrigerating Machinery Certificate(yazışma) Loyd’un soğutma makinesi belgesi
LRMR : Long Range Marine Reconnaissance (genel) Uzun mesafeli deniz keşfi
L.Sat : Large Communication Satellite (haberleşme) Büyük haberleşme uydusu
LSWR : Radiotelephone Distress Frequency Watch Receivers (haberleşme) Tehlike frekansı sinyallerini devamlı almaya yarayan alıcı cihaz.
LTBP : London Tanker Brokers Panel (chartering) Londra tanker kiracıları paneli kararları
LtHo : Light House (seyir) Fener binası
LUAA : Lloyd’s Underwriters Agents Association (kuruluş) Loyd’un sigorta acentaları birliği
LWNA : (Lumber Winter North Atlantic) Winter North Atlantic Timber (gemicilik) Kuzey Atlantik kış bölgesinde kereste yükleme hattı
LAFTA : Latin American Free Trade Association (kuruluş) Latin Amerika ülkeleri serbest ticaret birliği.
LANBY : Large Automatic Navigational Buoy (seyir) Büyük, hava seyri şamandırası
LASER : Light Amplification by the Simulated Emission of Radiation (genel) Radyasyon yayılması yapılarak ışığın çok kuvvetli gibi görünmesi
LATAG : Latin American Trade Advisory Group (ticaret) Latin Amerika ticaret danışma gurubu
LHAMS : Local Hour Angle of Mean Sun (seyir) Ortalama güneşin yerel saat açısı
LHATS : Local Hour Angle of True Sun (seyir) Gerçek güneşin yerel saat açısı
LIBOR : London Inter-Bank Offer Rate (ticaret) Londra uluslarası banka kuru
LICOS : Liquid Cargo Operations Simulator (gemicilik) Sıvı yük operasyonu similatörü
Ll.& Co’s : Lloyd’s and Companies (yazışma) Loyd kuruluşları ve şirketler
loc.cit : Loco citato ( In the Place Cited) (sigorta) Delil (mahkemeye sunulan delil)
LOF95 : Lloyd’s Standard Form (sigorta)Gemi kurtarmada kurtarma yoksa parada yok esasına dayanan loyd formu.
LORAN : Long Range Aid to Navigation (seyir)Uzak mesafe radyo dalgaları yayını yaparak mevki tayini yapılan seyir sistemi
LOTEA : London Ocean Trades Employers Association (kuruluş) Londra okyanus aşırı ticari yatırımcılar birliği
LOTTA : London Oil and Tallow Trades Association (kuruluş) Bitkisel ve hayvansal yağ tüccarları birliği
LUCRO : Lloyd’s Underwriter’s Claims Recovery Office (sigorta) Loyd sigortacılarının verdiği kleymleri kaldıran ofis
Lake SS : Periodical Survey of Ship Classed for Great Lakes Service (gemicilik) Büyük göller bölgesinde servis verebilecek gemilerin belirli devrelerde yapılan sörveyleri.
LAMCON : Iron Ore Charter Party From Lower Bunchanan, Liberia to AllDestinations chartering)Liberya’dan bütün limanlara taşınan demir cevheri için charter party formu
Lkg.& Bkg. : Leakage and Breakage (sigorta) Sızdırma ve kırılma
(LMC)SUS : Machinery Class Temporarily Suspended (sigorta) Makine klası geçici olarak askıya alınmıştır.
LR.PASS : Lloyd’s Register’s Plan Appraisal System for Ships (gemicilik) Geminin klas bürosunca onaylanmış tastikli planı nelerin hangikalitede kullanacağını belirten plan.
Ldg.& Dely : Landing and Delivery (chartering) Karaya indirme ve teslim şartı
LTBENDS : Liner Terms Both Ends (chartering) Yükleme ve boşaltma limanında tüm masraflar taşıyana ait.
LINERTIME : The Baltic and International Maritime Conference Deep Sea Time Charter (chartering) Baltık uluslararsı denizcilik konferansı açık deniz zaman üzerine charter formu
Loadready : Ready to Load (chartering) Yüklemeye hazır
LS&D charges : Landing, Storage and Delivery Charges (chartering) Tahliye, depolama ve teslimat harçları /ücretleri
Liner Terms : Loading, Carrying and Discharging Costs are for the Ship owner’s Account (chartering) Yükleme, taşıma ve boşaltma masrafları armatöre ait
MRCC : Maritime Rescue Co-ordination Centre (kurtarma) Deniz kurtarma koordinasyon merkezi
MRCC : Middle Range Crude Carriers (gemicilik) Yakın sefer ham petrol taşıyıcısı
MRGC : Maritime Rescue Sub-Centre (kurtarma) Deniz kurtarma alt merkezi
MRIN : Member of Royal Institute of Navigation (yazışma) Kraliyet seyir enstitüsü üyesi
MRNG : Morning (haberleşme) Telex haberleşmesi; sabah
M.R.N.T. : Maritime Radar and Navigation Trainer (yazışma) Denizcilik radar ve seyir öğrencisi
MRPS : Marking Radar Performance Specification (seyir) Standart radar performans özellikleri
MRSC : Maritime Rescue Co-ordination Sub Centre (kurtarma) Deniz kurtarma koordinasyon alt merkezi
MSDS : Material Safety Data Sheet (yazışma) Tehlikeli madde içeren materyallerin (yakıt,kimyasal vb.) emniyet prosedürleri etiketi.
m/sec : Metre/second (meteoroloji) Metre /saniye (rüzgarın saniyede metre olarak hızı)
MSMI : Marine Shipping Mutual Insurance (sigorta) Müşterek gemicilik sigortası
M.S.R.A. : Marsey Ship Repairers Association (kuruluş) Marsey gemi onarımcıları birliği
MSTR : Master (yazışma) Amir, yönetici, Kaptan.
MTBD : Mean Time Between Defects (gemicilik) Arızalar arası, arızanın çıkışı ile onarımın başlaması arasındaki zaman (makine)
MTBF : Mean Time Between Failure (gemicilik) Kusurlar arası zaman, gizli kusurun tesiri ile meydana çıkışı arasındaki zaman
MTCA : Military Terminal Control Area (kurtarma) Askeri terminal kontrol sahası
MTRB : Maritime Transportation Research Board (kuruluş) Amerikan deniz nakliyat araştırma yönetim kurulu
MWLL : Mean Water Level Line (seyir) Ortalama su seviyesi hattı
MARAD : Maritime Administration (kuruluş) Denizcilik idaresi
MARIS : Maritime Information System (kuruluş) Denizcilik enformasyon sistemi
MAREP : Ship Movement Reporting (yazışma) Gemi haraket raporları
MAREC : Maritime Search and Rescue Recognition Code (kurtarma) Deniz arama ve kurtarma tanıtım kodu
MAVIS : Marine Audio Visual Instruction System (gemicilik) Ses ve görüntülü uyarı sistemi
MBAUK : Marine Biological Association of the United Kingdom (kuruluş) İngiliz deniz biyolojistleri birliği
Medit. : Mediterranean (yazışma) Akdeniz
MESPS : Marine Echo Sounder Performance Standard (gemicilik) Deniz derinlik ölçme cihazları performans standartları
MGCPS : Marking Gyro Compass Performance Specification (gemicilik) Cayro pusula markaları performans özellikleri
MHHWL : Mean Higher High Water Line (seyir) Ortalama en yüksek yüksek su hattı
MIArb. : Member of the Institute of Arbitrators (yazışma) Hakemler enstitüsü üyesi
MIDAR : Marine Identification and Recognition (yazışma) Deniz tanıtım ve tanınma sistemi
MIMAC : Marine Information Management Centre (kuruluş) İngilterede bulunan;Deniz enformasyon yönetim merkezi
Min.B/L : Minimum Bill of Lading (chartering) Minimum konşimento
Min.wt : Minimum Weight (chartering) Asgari ağırlık
MIOSH : Member of Institute of Offshore (yazışma) Petrol platformları enstitüsü üyesi
MLLWL : Mean Lower Low Water Line (seyir) En düşük alçak su hattı ortalaması
MNETA : Merchant Navy Establishment Training Office (kuruluş) Gemi adamları eğitim kursu
MNOPF : Merchant Navy Officers Person Fund (kuruluş) Deniz ticaret filosu zabitleri emeklilik sandığı
MOLCO : More or Less at Charterer’s Option (chartering) Yükün az veya çok yüklenmesi kiracının opsiyonunda
MOLOO : More or Less at Owner’s Option (chartering) Yükün az veya çok yüklenmesi gemi sahibi opsiyonunda
MOSES : Marine Operations and Scheduling Economics System (yazışma) Denizcilik faaaliyetleri ve planlamaların ekonomik sistemi
MRINA : Member of the Royal Institution of Naval Architects (yazışma) Kraliyet gemi inşa enstitüsü üyesi
MRRTC : Marine Radio and Radar Technicians Certificate (yazışma) Deniz telsiz ve radar teknisyenliği belgesi
Mt.of A : Moment of Area (gemicilik) Alan momenti
Mt.of V : Moment of Volume (gemicilik) Volüm momenti
MARPOL : International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (çevre koruma) Denizlerin gemiler tarafından kirlenmesini önleme konvensiyonu
MARSIM : Marine Simulator (gemicilik) Denizcilik ile ilgili similatör
MEDCON : Chamber of Shipping East Coast Coal Charter Party (1921) (chartering) Deniz ticaret odası doğu sahilleri kömür taşıma charter party formu
MEDICO : Medical Advise, usually by Radio (kurtarma) Radyo ile tıbbi yardım çağrısı
MEDPOL : Co-ordinated Mediterranean Pollution Monitoring and Research Programme (çevre koruma) Akdeniz ülkeleri deniz kirliliğini önleme ve araştırma programı
Mer.Alt : Meridian Altitude (seyir) Meridyen yuksekligi
MERPAC : Merchant Marine Personnel Advisory Committee (kuruluş) Amerika’da; Ticaret gemicileri danışma komitesi
MERSAR : Merchant Ship Search and Rescue Manuel (kurtarma) Ticaret gemileri arama ve kurtarma el kitabı
Mid.Lat : Middle Latitude (seyir) Orta enlem
MIFASS : Marine Integrated Fire and Air Support System (gemicilik) Entegre edilmiş hava kesme ve yangın söndürme sistemi
MI.Mar.E : Member of the Institute of Marine Engineers (yazışma) Gemi makineleri işletme mühendisleri enstitüsü üyesi
MinReq : Minimum Required (yazışma) Asgari ihtiyaç
MARIDAS : Maritime Data System (yazışma) Deniz bilgi sistemi
MARISAT : Marine Satellite (seyir) Gemi seyrinde kullanılan uydu
MEDEVAC : Medical Evacuation (kurtarma) Tıbbi nedenlerle personelin boşaltılması
MERCAST : Merchant Ship Broadcast (haberleşme) Denizciler için radyo yayınları
MerPass : Meridian Passage (seyir) Meridyen geçişi
MSDMEPS : Marine Speed and Distance Measuring Equipment Performance Standard (gemicilik) Deniz mesafe ve hız ölçme cihazları performans standartları
MEDITORE : Chamber of Shipping Mediterranean Ore Charter (1921) (chartering) Deniz ticaret odası Akdeniz demir cevheri taşıma charter for
MARPOLMON : Marine Pollution Monitoring Programme (çevre koruma) Çevre kirliliği izleme programı
MERSEYCON : Chamber of Shipping Coasting Charter Party(1921) (chartering) Deniz ticaret odası kıyı taşımacılığı charter formu
n.s.p.f. : Not Specially Provided For (sigorta) Özellikleri onaylanmamıştır.
NSSN : National Standard Shipping Note (yazışma) Ulusal standart gemicilik yönetmelikleri.
NSTC : National Sea Training College (kuruluş) Ulusal deniz eğitim koleji
NTIS : National Technical Information Service (kuruluş) Ulusal teknik enfarmasyon servisi
Nt.wt. : Net Weight(ticaret) Darasız net ağırlık
NVOC : Non Vessel Owning / Operating Carrier / Company (yazışma) Kendi gemisi olmayan, sadece gemileri çalıştıran armatörlük şirketi
NWTB : New Water Tube Boilers (gemicilik) Yeni su borulu kazan
NYFB : New York Freight Bureau (ticaret) New york navlun piyasası
NYIE : New York Insurance Exchange (kuruluş) New york sigorta borsası
NYPX : New York Produce Exchange Time Charter Party (1946) (chartering) New york üretim borsası zaman üzerine charter formu
NYSA : New York Shipping Association (kuruluş) New york gemicilik derneği
NACCB : National Council for Certification Bodies (yazışma) Belgelendirme ve klaslama ulusal konseyi (gemi adamı servisi)
NAFTA : North American Free Trade Agreement (ticaret) Kuzey Amerika serbest ticaret anlaşması
N.A.I.W.C. : National Association of Inland Waterways Carriers (kuruluş) Dahili sefer taşımacıları ulusal birliği
NAuxB : New Auxiliary Boiler (gemicilik) Yeni yardımcı kazan
NCITD : National Committee on International Trade Documentation (ticaret) Uluslararası ticaret dökümancıları ulusal komitesi
NCSPA : North Carolina State Ports Authority (kuruluş) Amerika; kuzey Carolina limanları otoritesi
N.E.A.F.C. : North East Atlantic Fisheries Commission (kuruluş) Kuzey doğu atlantik balıkcılık komisyonu
NEBSS : National Examinations Board in Supervisory Service (kuruluş) Ulusal sınav merkezi gözetmenler servisi
NECSA : Navigational Electronic Charts System Association (kuruluş) Elektronik seyir harita sistemleri birliği
NEWCI : North East of West Coast Italy (chartering) İtalya batı sahilleri kuzey doğusu
(Ni.stl) : Nickel Steel (gemi inşa) Nikel çelik saç
NORT&A : Notice of Readiness Tendered and Accepted (chartering) Hazırlık mektubu verildi ve kabül edildi.
NORNA : Nordic Radio Navigation Conference (seyir) Dijital haritalar konusunda yapılan Nordik radyo ve seyir konferansı kararları.
NOTAM : Notice to Airman (kurtarma) Havacılara ilanlar
n.r.t.o.r. : No Risk Till on Rail (sigorta) Trene kadar hiçbir risk kabül edilmez. Trene kadar riziko yok
n.r.t.w.b. : No Risk Till Waterborne (sigorta) Gemiye yükleninceye kadar riziko yok
NSCSA : National Shipping Company of Saudi Arabia (ticaret) Suudi Arabistan ulusal gemicilik şirketi
NUTEC : Norwegian Underwater Technology Centre (yazışma) Norveç denizaltı teknoloji merkezi
NUVOY : Voyage Charter Party (1964) (chartering) Sefer üzerine charter formu
NVOCC : Non Vessel Owning/ Operating Cargo/ Common Carrier (yazışma) Kendi gemisi olmayan ve yük taşımacılığı yapan armatör
NWECS : North West European Continental Shelf (ticaret) Kuzey batı Avrupa kıtasal ticaret bölümü
nwtdb : New Water Tube Domestic Boiler (gemicilik) Yeni tatlı su kangallı baca kazanı
NYMEX : New York marcantile Exchange (ticaret) New york ticaret borsası
NAABSA : Not Always Afloat But Safely Aground (chartering) Gemi her zaman yüzer halde olmayabilir ancak emin oturabileceği mevki olmalıdır.
NAMSAR : Namibian Search and Rescue System (kurtarma) Nambiya arama ve kurtarma sistemi
NATLAS : National Testing Laboratory Scheme (yazışma) Ulusal test laboratör projesi
NAVSAT : Navigational Satellite System (seyir) Seyir uydu sistemi
NAVTEX : Navigational Telex (seyir) Seyir amaçlı telex
NECORE : Chamber of Shipping Mediterranean Ore Charter (1922) (chartering) Deniz ticaret odası Akdeniz cevher taşıma charter formu
NiCad : Nickel Cadmium (genel) Nikel kadmium pil
NITCOM : National Iranian Tanker Company (ticaret) İran ulusal tanker şirketi
NOGSAC : National Oil and Gas Safety Advisory Committee (kuruluş) Ulusal petrol ve gaz emniyet danışmanlar komitesi
nom.std : Nominal Standard (ticaret) Nominal standartlarda
NORPRO : Norwegian Trade Facilitation / Standardisation Organisation (kuruluş) Norveç ticaret kolaylıkları ve standartları organizasyonu
NUMAST : National Union of Marine Aviation and Shipping Transport Officers (kuruluş) Ulusal deniz ve deniz havacılığı zabitleri sendikası
Navaids : Navigational Aids (seyir) Seyir yardımcıları
NAVEAMS : Navigational Warnings Issued for the East Atlantic Ocean and theMediterranean Sea (seyir) Doğu Atlantik okyanusu ve Akdeniz için yayınlanan seyir uyarıları
NAVINDS : Navigational Warnings Issued for the Red Sea, Persian Gulf and IndianOcean (seyir) Kızıl deniz, Basra körfezi ve Hint okyanusu için yayınlanan seyir uyarıları
NEMEDRI : North European Mediterranean Routing Instructions (seyir) Kuzey Avrupa ve Akdeniz rota talimatları
Non-Stat : Goods of no Statistical Interest (ticaret) Gümrüklerde; eşyanın istatistikde yeri yok
NORDICE : Baltic Conference Special Ice Clause (1947) (chartering) Baltık konferansı özel buz klozu
NORSWAM : North Sea Wave Model (gemi inşa) Kuzey denizi tekne modeli
NAVAREAS : Navigational Areas (haberleşme) EGC üzerinden uyarı mesajları gönderilen ve 16 bölgeden oluşan yayın bölgeleri
NORGRAIN : Grain Voyage Charter Party (1966) (chartering) Tahıl taşımada sefer üzerine charter formu
NIPPONORE : The Japan Shipping Exchange Inc. Iron Ore Charter Party (chartering) Japonya gemi borsası demir cevheri taşıma charter formu
NUVOYBILL : Bill of Lading for Shipments on the NUVOY charter (chartering) NUVOY charter anlaşmasında taşıma konşimentosu
Nett.Terms : Cargo Handling is the Responsibility of and for the Account of the Charterer (chartering) Yük elleçleme, elleçleme masrafları ve tüm sorumluluğu kiracıya aittir.
NUBALTWOOD : Chamber of Shipping Baltic Wood Charter Party (1973) (chartering) Deniz ticaret odası baltık kereste taşıma charter formu
NANYOZAI 1967 : The Japan Shipping Exchange, Inc. Charter Party for Logs (1967) (chartering) Japonya gemi borsası kütük taşıma charter formu
ODP : Ozone Depletion Potential (gemicilik) Konteynerlerde; ozona zararlı malzeme etiketi
O.E.C. : Overpaid Entry Certificate (ticaret) Gümrüklerde; malın gümrük giriş makbuzu
OEL : Occupational Exposure Limit (yazışma) Mesleki yeterlilik sınırı (minimum personel bulundurmada)
OEM : Original Equipment Manufacturer (genel) Bilgisayarda; hardware üreticisinin adı
Off. : Officer (yazışma) Zabit
OIM : Offshore Installation Manager (yazışma) Kıyı petrol platformları işletme müdürü
OLB : Official Log Book (gemicilik) Resmi onaylı gemi jurnali
OLF : Norwegian Oil Industry Association (kuruluş) Norveç petrol endüstrisi kuruluşları birliği
ONC : Ordinary National Certificate (yazışma) Verilen ülkede geçerli resmi sertifika
OND : Ordinary National Diploma (yazışma) Verilen ülkede geçerli, beynelminel olmayan diploma
OOO : Out Of Order (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Arızalı, devre dışı
OOW : Officer Of Watch (gemicilik) Vardiya zabiti
OPA : Oil Pollution Act (çevre koruma) Çevre koruma haraketi
O.R.B. : Owner’s Risk of Breakage (sigorta) Kırılma sahibinin rizikosunda
ORC : Ocean Racing Club (kuruluş) Okyanus yat yarışları klubü
O.R.C. : Owner’s Risk of Chafe (sigorta) Sürtünmeler gemi sahibinin riskinde
Ord. : Ordinary (yazışma) Genel, alalade
O.R.D. : Owner’s Risk of Damage (sigorta) Hasar sahibinin rizikosunda
O.R.F. : Owner’s Risk of Fire (sigorta) Yangin sahibinin rizikosunda
ORL : Open Reversible Life raft (gemicilik) Üstü açık atılıp geri alınabilen can salı
OSA : Offshore Supply Association Limited (ticaret) Petrol platformları ikmalcileri şirketi
O.S.B. : One Safe Berth (chartering) Emniyetli bir yanaşma limanı
OSC : On-Scene Commander (kurtarma)Olay yeri kumandanı (kaza yerinde kurtarmaya komuta eden kişi/gemi vb.)
OSD : Offshore Safety Division (yazışma) Sahil platformları emniyet bölümü
OSD : Open/ Shelter Deck Ship (gemicilik) Açık barınak güverteli gemi
O.S.P. : One Safe Port (chartering) Emin bir limanda
OSV : Ocean Station Vessel (meteoroloji) Okyanus istasyon gemisi
OSV : Offshore Support Vessel (gemicilik) Sahil platformlarına ikmal yapan gemi
OSV : Oil Storage Vessel (gemicilik) Petrol platformarının yanında duran ve çıkan petrolü depolayan gemi.
O.T.D. : Ocean Travel Development (ticaret) Okyanus seyahatleri yaygınlaştırma faaliyetleri
OTF : Optimum Transmitting Frequency (haberleşme) En elverişli gönderme frekansı
OTS : Orbital Test Satellite (seyir) Yörüngeli test uydusu
OTT : Ocean Transport and Trading Company (ticaret) Okyanus aşırı sefer ve ticaret yapan şirket
owh : Ordinary Working Hours (chartering) Normal çalışma saatleri
obsy : Observatory (seyir) Rasathane
OC.B/L : Ocean Bill of Lading (ticaret) Okyanus aşırı taşımada kullanılan konşimento
ODAS : Ocean Data Acquisition System (seyir) Elektronik seyirde data bilgilerini doğrulama sistemi
OECD : Organisation for Economic Co-operation and Development (kuruluş) Ekonomik yardımlaşma ve kalkınma organizasyonu
OEEC : Organisation for European Economic Co-operation (kuruluş) Avrupa ekonomik birliği organizasyonu
OGEL : Open General Export Licence (ticaret) Kullanılabilinir genel ihracatcı lisansı
O.H.M.S. : On His / Her Majesty’s Service (yazışma) İngiltere’de; Kraliçe ve kral hazretlerinin servisi
OMBO : One Man Bridge Operation (gemicilik) Full otomotik köprüüstü sisteminde; bir kişi ile yürütülen vardiya sistemi
OPEC : Organisation of Petroleum Exporting Countries (kuruluş) Petrol ihraç eden ülkeler birliği
Oprn. : Operation (yazışma) İşletme, operasyon
OSCR : Ocean Surface Current Radar (meteoroloji) Okyanus yüzeysel akıntı radarı
O.T.A.R. : Overseas Tariffs and Regulation (ticaret) Gümrüklerde; Açık deniz kuralları ve tarifesi
OTSR : Optimum Track Ship Routing (seyir) Gemi seyri için en elverişli rota
OWPS : Over water Passenger Suit (gemicilik) Birinci sınıf yolcu kamarası
OWS’s : Ocean Weather ship’s (meteoroloji) Okyanusda hava olaylarını izleyen gemi
OAPEC : Organisation of Arab Petroleum Exporting Countries (kuruluş) Arap petrol ihracatcıları birliği
Obscd : Obscured (seyir) Harita bilgisi; Fenerlerin karanlık sektörü
Obstn : Obstruction (seyir) Harita bilgisi; Engel
Occas : Occasional (seyir) Fenerlerde; aralıklı gerektiği durumlarda çalışan fener
OCIMF : Oil Companies International Marine Form (kuruluş) Petrol şirketleri uluslararası deniz formu
OFF No : Official Number (yazışma) Resmi onaylı tescil numarası
ONSOD : Omega Navigation System Operational Detail (seyir) Omega seyir sistemi çalışma detayı
OPITO : Offshore Petroleum Industry Training Organisation (kuruluş) Kıyı petrol endüstrisi staj eğ itimi organizasyonu
OSBER : Oil Spill Bulletin & Environmental Review (yazışma) Petrol kirlilik bülteni ve çevrecilik dergisi
OSGB-36 : Ordnance Survey of Great Britain Datum (seyir) İngiliz savaş gemileri sörvey datumu
o.a.a.o.o.p. : On Arrival at or Off the Port (chartering) Varış limanında veya Limana varıştan önce
Obs.Alt. : Observed Altitude (seyir) Gözlem yüksekliği
ORECON : The Baltic and International Maritime Conference Ore Charter,1950 fromScandinavia to Poland (chartering)Baltık uluslararası denizcilik konferansı Skandinavya’dan Polanya’ya cevher taşıması charter formu
OSD/CSD : Open Closed Shelter Deck Ship (gemicilik) Açık ve kapalı barınak güverteli gemi
Obs.posn : Observed Position (seyir) Gözlem sonucu alınmış pozisyon
PABX : Private Automatic Branch Exchange (haberleşme) Özel telefon dağıtım kutusu
PACT : Pilot Actions for Combined Transport (ticaret) Kombine taşımacılıkta pilot etkinliği
PADS : Port and Airport Development Scheme (ticaret) Hava ve deniz limanları yapım projesi
PAMI : Philippine Association of Maritime Institutions (kuruluş) Filipin deniz enstitüleri birliği
Pass : Passage (yazışma) Geçiş
PAUs : Pre-Assembled Units (gemicilik) Tekrar kullanımlı yük elleçleme üniteleri
PBCF : Propeller Boss Cap Pin (gemi inşa) Pervane göbek pimi
PCCS : Pacific Coast Container Service (ticaret) Pasifik limanları konteyner servisi
PCGN : Permanent Committee on Geographical Names (kuruluş) Coğrafik isimlerin belirlenmesi daimi komitesi
PDOP : Position Dilution of Precision (seyir) GPS’in mevki doğruluğu
p.d.p.r. : Per Day Per Remainder (chartering) Arta kalan günün küsüratı
PERF : Performance (yazışma) Performans
Perm : Permanent (yazışma) Sürekli, daimi
Perp : Perpendicular (gemicilik) Dikme, kaime
PEXA : Practice and Exercise Areas (seyir) Tecrübe, talim ve çalışma sahaları
PinA : Parallax in Altitude (seyir) Yükseklik açısı
Pkge : Package (gemicilik) Paket
Plat : Platform (genel) Platform
P&L A/c : Profit and Loss Account (ticaret) Kar ve zarar hesabı
PLTC : Port Liner Term Charge (chartering) Liman kuralları masrafı
PMMA : Philippine Merchant Marine Academy (kuruluş) Filipin denizcilik fakültesi
PNPF : Pilots National Pension Fund (gemicilik) Ulusal pilotlar için pansiyon fonu
PNTL : Pacific Nuclear Transport Fleet (gemicilik) Pasifik nükleer taşıma filosu
P.O.A.C. : Port Ocean Engineering Under Arctic Conditions (yazışma) Okyanus limanları kutup bölgelerinde mühendislik çalışmaları
POFF : Pilot Off (gemicilik) Pilot ayrıldı, gemide pilot yok
POPI : Post Office Position Indicator (yazışma) Postahane yerini gösteren tabela
Po-Po : Pull on Push off (gemicilik) Göllerde ve nehirlerde, özel mafsallıkıç kapısı olan, tekneyiromorkörle girip iter dönüşte girip çeker.( Romorkörün mavna’ya kilitlenmesi)
Posn. : Position (seyir) Mevkii
PPNM : Pulse Per Nautical Mile (seyir) Radarda; Beher deniz milinde pulse sayısı
P.P.U.K. : Picked Port in the United Kingdom (chartering) İngilterede bir liman
PREV : Previous (yazışma) Önceki
prod : Production (genel) Üretim
Prog : Prognosis (seyir) Harita bilgisi; Alamet, işaret
proj : Projected (yazışma) Tasarlanmış
Prom : Promontory (seyir) Harita bilgisi; Burun
Prop : Propeller (gemicilik) Pervane
PSDN : Packet Switched Data Network (haberleşme) Haberleşmede paket imkanlar sunan yer istasyonu
PSNC : Pakistan National Shipping Corporation (kuruluş) Pakistan ulusal denizcilik kurumu
PSTN : Public Switched Telephone Network (haberleşme) Telefon servisi sunan yer istasyonları
PACIS : Port and Cargo Information Study (yazışma) Liman işletmesi ve yük bilgileri öğrenimi
Pamas : Philippine Association of Manning Agencies and Ship Managers (kuruluş) Gemilere personel temin eden Filipin acentaları birliği
PANDI : Protection and Indemnity (P&I) (sigorta) Koruma ve tazmin klüp sigortası
P.chgs : Particular Charges (sigorta) Kısmi masraflar
PIANC : Permanent International Association of Navigation Congresses (kurulus) Uluslararası seyir birlikleri daimi kongreleri kararları
press : Pressure (gemicilik) Basınç, hava basıncı
PROBO : Product/Bulk/Ore Carrier (gemicilik) İşlenmiş ürün,dökme yük ve maden cevheri taşıyan gemi
PSCRB : Proficiency in Survival Craft and Rescue Boat (gemicilik)Kurtarma botu ve kazazede botunun yeterlilikleri
POLINF : Pollution Information (çevre koruma) Kirlilik bilgilendirmesi
POLFAC : Pollution Facilities (çevre koruma) Kirlilik kolaylıkları
prohib : Prohibited (seyir) Harita bilgisi; Yasak
P/side : Port Side (gemicilik) İskele taraf
PANCAN : Baltic Conference Panama Canal Clause (1954) (chartering) Baltık konferansı panama kanal klozu
PLACER : Port of London Authority Container Event Recording (gemicilik) Londra liman otoritesinin uyguladığı konteyner kayıt ve istifleme sistemi
POLCON : The Baltic and International Maritime Conference Polish Coal Charter (1950) (chartering) Baltık uluslararası denizcilik konferansı Polonya’dan kömür taşıma charter formu
POLREP : Pollution Reporting System (çevre koruma) Deniz kirliliği rapor verme sistemi
Prom.dk : Promenade Deck (gemicilik) Yolcu gemilerinde gezinti güvertesi
Ptg.Std. : Petrograd Standard (ticaret) Kereste satış ve nakliyesinde kullanılan petrograd standardı birimi
Panamax : Vessel Designed to limits of Panama Canal (gemicilik) Panama kanalı maksimum limitine göre dizayn edilmiş gemi
PANSTOP : Baltic Conference Stoppage of Panama Canal Traffic Clause (1962) (chartering) Baltık konferansı Panama kanalı trafik bekleme klozu
PHOSCON : The Baltic and White Sea Conference Phosphate Charter (1914) (charetring) Baltık ve beyaz deniz konferansları fosfat taşıma charter formu
POLWARN : Pollution Warning (çevre koruma) Kirlilik uyarısı
PORTCON : Port and Dock Charges Clause (chartering) Liman ve rıhtım masrafları klozu
PROPCON : The Baltic and International Maritime Conference Prop and PulpwoodCharter (1937) (chartering) Baltık uluslararası denizcilik konferansı meyve posası ve odun taşıma charter formu
PANSTONE : Chamber of Shipping Stone Charter Party (1920) (chartering) Deniz ticaret odası kaya taşıma charter formu
Paris MOU : Paris Memorandum of Understanding on Port State Control (yazışma) Liman kontrollerinde uygulanan daimi Paris memorandumu (kuralları)
PIXPINUS : Chamber of Shipping Pitch Pine Charter (1906) (chartering) Deniz ticaret odası çıralı çam taşıma charter formu
POLCOALVOY : The Baltic and International Maritime Conference Coal VoyageCharter (1971,1976) (chartering) Baltık uluslararası denizcilik konferansı sefer üzerine kömür taşıma caharter formu
Q : Quick Flashing (seyir) Fenerlerde; Seri çakarlı
Q : Squally weather (meteoroloji) Bora
Q : Quadruple Screw (gemicilik) Dört pervaneli gemi
Q : Quantity Rate (ticaret) Miktar
QA : Quality Assurance (yazışma) Kalite yönetimi, sigorta
QC : Quality Control (yazışma) Kalite kontrolü
qc : Quality at Captain’s Option (chartering) Kalite kaptan tercihinde, seçeneğinde
qn : Quotation (ticaret) İhale ile ilgili hususta teklif vermek
QQ : Celestial Equator (seyir) Gök ekvatoru
Q.S. : Quota Share (sigorta) Hisse payı
qt : Thrust Factor (Gemi inşa) Şaft yataklarındaki sürtünme kaybı faktörü
Qt. : Quart (genel) Kuvart (ölçü birimi galonun dörtte biri)
qv : Quod Vide (which see) (ticaret) Görünen
Qy. : Query (yazışma) Soru
Qz : Quartz (seyir) Harita bilgisi; Kuvars
QAT : Quality Action Team (yazışma) ISM’de Klaslandırma etkinlik ekibi
QMS : Quality Management System (yazışma) ISM’de Klaslandırma yönetim sistemi
QPC : Qatar Petroleum Company (ticaret) Katar petrol şirketi
QRA : Quantified Risk Assessment (yazışma) Toplam risk yönetimi
QRC : Quick Release Coupling (gemicilik) Tankerlerde; hızlı bırakma kaplini
Qrs : Quarters (gemicilik) Yolcu ve askeri gemilerde personel yaşadığı bölüm
QTG : Request (haberleşme) İstek
Qtr. : Quarter (genel) Çeyrek, dörtte bir
qty : Quantity (yazışma) Miktar
Qlty : Quality (genel) Kalite
QSCS : Quality System Certification Scheme (yazışma) ISM’de klas sistem sertifikaları planı (bitiş tarihleri, sörveyler vb.)
RAIM : Receiver Autonomous Integrity Monitoring (kurtarma) Gemilerin yayınlarını alarak mevkilerini bulma ve izleme cihazı
RAMS : Right Ascension of the Mean Sun (seyir) Farazi güneşin dik çıkımı
RANP : Regional Air Navigation Plan (kurtarma) Bölgesel hava seyir planı
RAPL : Rotterdam, Antwerp Pipeline (seyir) Roterdam, Anvers arasındaki boru hattı
RASL : Right Angled Screw Lift (gemicilik) Sağa dönüşlü açılan viralı valf
RATS : Right Ascension of the True Sun (seyir) Gerçek güneşin dik çıkımı
RBCT : Richards Bay Coal Terminal (chartering) Richard körfezi kömür terminali
RCC&S : Riots, Civil Commotion’s and Strikes (sigorta) İsyan, halk haraketleri ve grevler
RCDS : Raster Chart Display System (can only display raster chart) (seyir) Elektronik admiralty haritalarını gösterme / izleme sistemi
RCMS : Remote Control and Monitoring System (gemicilik) Kumanda ve izleme sistemleri
rcvd : Received (yazışma) Teslim alındığının teyidi
RDCs : Regional Distribution Centres (ticaret) Bölge dağıtıcı bayileri
Refl : Retro reflecting material (gemicilik) Geri yansıma yapan meteryal
R.E.O.U. : Radio and Electronic Officers Union (kuruluş) Telsiz ve elektronik zabitleri sendikası
Rest : Restoration of class (sigorta) Gemi klasının gözden geçirilmesi
Revs : Revolutions (gemicilik) Devir adedi
R Fix : Running fix (seyir) Yürütme mevkisi
RGDS : Regards (yazışma) Saygılar
R.G.S.S. : Registrar General of Shipping and Seamen (yazışma) Gemiadamları ve gemi sicil müdürü
RINA : Royal Institution of Naval Architects (kuruluş) İngiliz kraliyet gemi inşa mühendisleri enstitüsü
RMAS : Royal Marine Auxiliary Service (kuruluş) İngiliz donanması yardımcı servisi
RNCS : Regional Naval Control of Shipping (haberleşme) Tehlikeli veya sakınılacak bölgede kontrol ve haberleşme sistemi
RNLI : Royal National Life-Boat Institution (kuruluş) İngiliz Kraliyet kıyı emniyet tahlisiye teşkilatı
RNVR : Royal Naval Volunteer Reserve (yazışma) Kraliyet donanması gönüllü yedekleri
R.N.Y.C. : Royal Northern Yacht Club (kuruluş) Kraliyet kuzey bölgesi yat kulübü
RNZN : Royal New Zealand Navy (kuruluş) Kraliyet Yeni Zellanda donanması
R.O.J.A. : Reinsurance of Joint Account (sigorta) Reinşurıns banka hesabı
R.of N. : Range of Neap (seyir) Alçak cansız su ile yüksek cansız su arasındaki fark
R.of T. : Range of Tides (seyir) Alçak ve yüksek su arasındaki fark
R.O.R.C. : Royal Ocean Racing Club (kuruluş) Kraliyet açık deniz yarış kulübü
Ro-Ro : Roll-on Roll-off (gemicilik) Sür gir, sür çık (tekerlekli araç gemisi)
Rotn : Rotation (chartering) Navlun mukavelelerinde mutabık kalı nan rota, takip edilecek yol
RSRE : Royal Signal Radar Establishment (kuruluş) İngiliz kıyı sinyal ve radar kuruluşu
r.t.b.a : Rate to be Arranged / Agreed (sigorta) Tarife sonradan belirlenecek / onaylanacak.
RTCM : Radio Technical Commission for Maritime Services (kuruluş) Deniz servisleri için radyo teknik komisyonu kuralları
Racon : Radar responder beacon (seyir) Radar pulse’lerine karşılık veren bikın
RADAR : Radio Detecting And Ranging (seyir) Radyo yayını ile maddeleri ve mesafelerini ortaya çıkarma cihazı
R.A.T.A.S. : Research and Technical Advisory Services (kuruluş) Lloyd kuruluşlarının; araştırma ve teknik danışmanlık servisi
Recmd : Re-commissioned (gemicilik) Yeniden sörvey görmüş (sörvey) yeniden sefere hazırlanmış
RENCC : Regional Electronic Navigational Chart Centre (seyir) Bölgesel elektronik seyir haritaları merkezi
RGCSP : General Concepts of Separation Panel (kurtarma)Uçak seyrinde ayrım düzenleri için genel konsept
RINET : Reinsurance and Insurance Network (sigorta) Rinşurans ve sigortacıların haberleşme ağı
RMC (lg) : Class for Refrigerating Equipment for Dealing with Boil-off Gas on aLiquefied Gas Carrier (gemicilik) Likit gaz taşıyan gemilerde, soğutma devresi sertifikası
RNODC : Responsible National Oceanographic Data Centre (seyir) Sorumlu ulusal oşinografik bilgi merkezi
Roads : Road stead (chartering) Liman sınırı, liman
ROFAC : Road Facility Chart (genel) Yol haritası
ROPME : Regional Organisation for the Protection of the Marine Environment (çevre koruma) Denizleri kirlilikten koruma bölgesel organizasyonu
R.T.A.CI. : Rubber Trade Association Clause (sigorta) Lastik tüccarları birliği klozu
Radome : Radar Dome (gemicilik) Yuvarlak radar anteni
Ra.refl : Radar Reflector (gemicilik) Radar yansıtıcısı
Reassd : Reassured (sigorta) Sigorta yenilendi
Reefer : Refrigerated Ship, Refrigerated Space (gemicilik) Soğuk hava sistemli gemi, yer, araç vb.
Rec.TBAF : Recovery to be Accounted For (sigorta) Yeniden değerlendirmeye alma hesabı
Redicon : Refrigerated Digital Control (gemicilik) Soğ uk hava depolu sistemlerin dijital kontrol üniteleri
REDRESS : Redress Clause (1968) (chartering) Düzeltme klozu
RUSSCON : Chamber of Shipping Black Sea Berth Contract (1912) (chartering) Deniz ticaret odası, Karadeiz rıhtım kontratı formu
READYBERTH: Baltic Conference Ready Berth Clause (1938) (chartering) Baltık konferansı hazır rıhtım klozu
RIODOCEORE: Iron Ore Charter Party- Vale do Rio Doce Terms (1967) (chartering) Demir taşıma charter formunda Rio Doce şartları
SATCOM : Satellite Communications (haberleşme) Uydu haberleşmesi
SATNAV : Satellite Navigation (seyir) Uydu seyri cihazı
SCANCO : The Baltic and International Maritime Conference Scandinavian VoyageCharter (1956,1962) (chartering) Baltık uluslararası denizcilik konferansı İskandinavya sefer üzerinecharter formu
SCOTEC : Scottish Technician Education Council (yazışma) İskoç teknik eğitim konseyi
SEAREM : Sea Related Emergencies (kurtarma) Denizle ilgili acil durumlar
SEATAG : South East Asia Trade Advisory Group (ticaret) Güney doğu Asya ticaret danışmanlar gurubu
See-Bee : Sea Barge Carrier (gemicilik) Barç taşıyıcısı
SELCAL : Selective Calling System (haberleşme) Seçmeli çağrı sistemi
SELFEC : Selective Forward Error Correction (haberleşme) Telex haberleşmesinde; tek yönlu haberleşme
SHEXUU : Sundays and Holidays Excepted Unless Used (chartering) Çalışılmadıkca pazarlar ve tatil günleri hariç
Sh.Land. : Short Landed (chartering) Eksik bırakma
sig stn : Signal Station (haberleşme) İşaret istasyonu
SIGTTO : Society of International Gas Tanker and Terminal Operators (kuruluş) Uluslararası gaz tankerleri ve terminal işletmecileri cemiyeti
SITREP : Situation Report (kurtarma) Durum raporu
SOGITS : Senior Officials Group for Information Technology Standards (yazışma) Enformasyon teknoloji standartlarında yüksek seviyeli memur gurubu
SORADO : Safety Officials and Reporting of Accidents & Dangerous Occurrences (yazışma) Tehlikeli olaylar durumunda gemi emniyet zabitinin yapması gerekenlerin ve rapor verme örneklerinin bulunduğu kitap.
SPARCS : Synchronous Planning and Real –Time Control System (gemicilik) Konteyner taşımacılığında; Eş zamanlı planlama ve kontrol sistemi
Sp.Chgs. : Special Charges (ticaret) Özel fiyat
S.R.C.C.&M.D.: Strikes, Riots and Civil Commotion’s and Malicious Damage (sigorta) Grevler, isyanlar, sivil ayaklanmalar ve isyankar hasarlar.
STALCO : Shipping, Trading & Lighterage Company (ticaret) Denizcilik, ticaret ve mavnacılık şirketi
STAREC : Status Recording System (gemicilik) Haraketleri kaydetme sistemi
SULCON : Chamber of Shipping Sulina and Constanta Berth Contract (1911) (chartering) Deniz ticaret odası Sulina ve Köstence rıhtım şartları
SURNAV : French Information and Surveillance Service for Marine Navigation (kurtarma) Fransız deniz seyiri gözetim servisi ve rapor verme sistemi
SURPIC : Surface Picture (kurtarma) Arama kurtarma çalışmalarında çekilen yüzey resmi
SWACEM : Small Waterplane Area Concept Exploration Model (gemi inşa) Su kesimi fazla olmayan keşif modeli gemi
SWEPRO : Swedish Trade Procedures Council (ticaret) İsveç ticaret prosedürleri konseyi
SALTCON : The Baltic and International Maritime Conference Salt Charter (1947) (chartering) Baltık uluslararası denizcilik konferansı tuz taşıma charter formu
SASAFAA : South African Shipping and Forwarding Agents Association (kuruluş) Güney Afrika gemicilik ve nakliye acentaları birliği
SC Chart : Small Craft Edition Navigation Chart (seyir) Küçük tekneler için basılmış seyir haritası
SCOTVEC : Scottish Technician and Vocational Educational Council (kurulus) Iskocya teknik ve mesleki egitim kurulu
semidur : Semi duration (seyir) Yarım süreli
Sext.Alt. : Sextant Altitude (seyir) Sextant yüksekliği
SHEXEIU : Sundays and Holidays Excepted Even if Used (chartering) Çalışılsa bile pazarları ve tatil günleri hariçtir, sayılır.
SHIPPOS : Ship Position Reporting Service (seyir) Gemi pozisyonu bildirme servisi
SINGREP : Singapore Ship Reporting System (seyir) Singapur gemi rapor verme sistemi
SISTRAP : Brazilian Ship Reporting System (seyir) Brezilya gemi rapor verme sistemi
SOVCAOL : Soviet Coal Charter (1962) (chartering) Rusya kömür taşıma charter formu
S.R.ports : Southern Range Ports (chartering) Amerika’nın Atlantik kıyısındaki güneyli limanları
SUBSUNK : Full Scale Search for Submarine (kurtarma) Tam skalalı denizaltı arama hattı
SUBMISS : Initial Search For Submarine (kurtarma) Deniz altından aramaya başlama yeri
SALEFORM : Memorandum of Agreement (1966, 1974) (ticaret) Ticari anlaşmaların şartlarını belirten standart form
SIPROCOM : Belgium Trade Facilitation Committee (ticaret) Belçika ticaret kolaylıkları komitesi
Stev.Liab. : Stevedores Liability (sigorta) Stivedör sorumluluğu
SUEZSTOP : Baltic Conference Stoppage of Suez Canal Traffic Clause (1956) (chartering) Baltık konferansı Süveyş kanalında trafik için bekleme klozu
SWISSPRO : Swiss Trade Facilitation / Standardisation Organisation (ticaret) İsveç ticaret kolaylıkları ve standartlar organizasyonu
Safmarine : South African Marine Corporation (kuruluş) Güney Afrika denizcilik kurumu
SEANOTICE : Baltic Conference Notice from Sea Clause (1970) (chartering) Baltık konferansı denizden yapılan bildiri klozu
SOVORECON : Soviet Ore Charter Party for Ores and Ore Concentrates from RussianPorts (chartering) Rus limanlarından cevher taşıma charter formu
SYNACOMEX : North American Grain Charter Party (1973) (chartering) Kuzey Amerika tahıl taşıma charter formu
SCANORECON : The Baltic and International Maritime Conference General OreCharter Party (1962) Scandinavian Terms (1966) (chartering) Baltık ve uluslararası denizcilik konferansı genel cevher taşıma charter formu İskandinavya şartları
SOVIETWOOD : Soviet Wood Charter Party (1961) (chartering) Sovyet kereste taşıma charter formu
SPANFRUCON : The Baltic and White Sea Conference Fruit Charter (1926) (chartering) Baltık ve Beyaz deniz konferansı meyve taşıma charter formu
SUPPLYTIME : The Baltic and International Maritime Conference Uniform TimeCharter Party for Offshore Service Vessels (chartering) Baltık ve uluslararası denizcilik konferansı sahil platformları servis gemileri için zaman üzerine charter formu
TTG : Time to Go (seyir) Varılacak noktaya ulaşmak için gereken zaman
TTT : Navigational warning signal (seyir) Seyir uyarı sinyali
TUC : Trade Union Congress (kuruluş) Ticaret sendika kongresi
Tue : Tuesday (genel) Salı (gün)
TVP : True Vapour Pressure (gemicilik) Gerçek gaz basıncı
TWC : Total Water Current (kurtarma) Toplam akıntı miktarı
TWD : Twin Deck Tanks (gemicilik) Trimde kullanılan gladora tankları
TWS : Tsunami Warning System (meteoroloji) Tusinami uyarı sistemi
TWX : Higher Speed Teletype / Telex Service (haberleşme) Yüksek süratli daktilo / telex servisi
TZD : True Zenith Distance (seyir) Hakiki başucu mesafesi
Tzn : True Azimuth (seyir) Hakiki semt
T.&C.C. : Technical and Clauses Committee (sigorta) Tekniker ve klozcular komitesi
TACT : The Air Cargo Tariff (ticaret) Uçak kargo tarifesi
T.Alt. : True Altitude (seyir) Gerçek irtifa
TAR/V : Trans Atlantic Round Voyage (chartering) Atlantik aşırı gidip gelme seferi
TASC : Towing Safety Advisory Committee (kuruluş) Emniyetli yedekleme danışmanlar komitesi
T/Atl. : Trans-Atlantic (chartering) Atlantik aşırı sefer yapan büyük gemi
TBAF : To Be Accounted For (sigorta) Hesabına yazılacaktır.
TBNC : Thames Barrier Navigation Centre (yazışma) İngiltere’de; Thames Barrier seyir merkezi
TCPA : Time of Closest Point of Approach (seyir) Radarda bir noktaya en yakın yaklaşma zamanı
T/Day : Today (yazışma) Bugün
TDED : Trade Data Elements Directory (ticaret) Ticari terimler rehberi
tech : Technical (yazışma) Teknik
Temp : Temperature (meteoroloji) Sıcaklık
Temp : Temporary (genel) Geçici
TEWI : Total Equivalent Warning Impact (gemicilik) Gazlarla ilgili uyarıcı, dikkat çekici uyarılar
TFFL : Total Fright Forwarding System (ticaret) Nakliye gönderim sistemi
T.G.W.U. : Transport and General Workers Union (kuruluş) Nakliye ve genel işciler sendikası
THKS : Thanks (yazışma) Teşekkürler
THMB : Trinity House Motor Boat (gemicilik) Üç kasaralı
motor bot THPV : Trinity House Pilot Boat (gemicilik) Üç kasaralı pilot motoru
TICT : Tokyo International Container Terminal (ticaret) Tokyo uluslararası konteyner terminali
TIPS : Thailand International Port Service (kuruluş) Tayland uluslararası liman servisi
TOCA : Transfer of Class Agreement (yazışma) Klas anlaşmasının değiştirilmesi
TOFC : Trailer on Flat Car (gemiclik) Ro-ro gemileri için; Otomobillerin arkasında bulunan romork
TOFS : Over water Flight Suit (gemicilik) Açık güverte yolcu kamarası
TOGA : Tropical Ocean and Global Atmosphere Programme (meteoroloji) Tropikal okyanuslar ve küresel atmosfer çalışmaları programı
Tonn : Tonnage (yazışma) Tonaj
TOPS : Terminal Operating System (ticaret) Terminal operasyon sistemi
TPLJ : Thermal Protective Lifejacket (kurtarma) Isı korunmalı can yeleği
T.P.N.D. : Theft, Pilferage and Non Delivery (sigorta) Hırsızlık, çaldırma ve teslim etmeme
TRGT : Targets (seyir) Radar cihazında hedef, işaretlenen gemi
T.S.P.P. : Tanker Safety and Pollution Preventing (çevre koruma) Tanker güvenliği ve kirletmeyi önleme kuralları
TTCN : Trade Tariff Code Number (ticaret)Gümrüklerde; eşyanın gümrük tarifesi kod numarası
Ttly : Totally (yazışma) Toplam olarak
TURN : Trader Unique Reference Number (ticaret) Gümrüklerde; sanayici referans numarası
TV Tr : Television Tower (seyir) Harita bilgisi; Televizyon kulesi
TcHHW : Tropic Higher High Water (seyir) Tropikal en yüksek yüksek su
TcHLW : Tropic Higher Low Water (seyir) Tropikal en yüksek alçak su
TcLHW : Tropic Lower High Water (seyir) Tropikal en düşük yüksek su
TcLLW : Tropic Lower Low Water (seyir) Tropikal en düşük alçak su
Teak’s : Teak Sheathed Decks (gemicilik) Tik ağacından kaplanmış güverte
TIROS : Television and Infra-red Observation Satellite (meteoroloji) Televizyon ve kızıl ötesi izleme uydusu
Tks.yr. : Thanks Your (yazışma) ...Için teşekkürler
T.P.C.FW : Tonne Per Centimetre Immersion in Fresh Water (stabilite) Tatlı suda gemiyi bir santimetre batırma tonu
T.P.N.S.D. : Theft, Pilferage and Non and/or Short Delivery (sigorta) Hırsızlık, çaldırma ve eksik ve/veya hiç teslim etmeme
TRADA : Timber Research and Development Association (kuruluş) Kereste tüccarları, araştırma ve geliştirme birliği
TcHHWI : Tropic Higher High Water Interval (seyir) Tropikal en yüksek yüksek su aralığı
TcLLWI : Tropic Lower Low Water Interval (seyir) Tropikal en düşük alçak su aralığı
TEMPSC : Totally Enclosed Motor Propeller Survival Craft (gemicilik) Tamamiyle kapalı motorlu talisiye botu
Thirds : Deduction From a Claim on a New for Old Basis (sigorta) En son verilen kleym kaldırıldı
T.L.O.& Exs. : Total Loss only and Excess (sigorta) Toplam kayıp ve fazlası
T.T.F.Cls. : Timber Trade Federation Clauses (sigorta) Kereste tüccarları federasyonu klozu
TUBRAP : Turkish Straits Reporting System (seyir) Türk boğazları rapor verme sistemi
T and/or C : Total and/or Constructive and/or Arranged Total Loss Only (sigorta) Tam ve/veya hükmi tam zayii, ve/veya sadece kabullenilmiş tam zayii.
TCATLVO : Total or Constructive or Arranged Total Loss of Vessel Only (sigorta)Tam ve/veya hükmi tam zayii sadece gemiyi kapsar.
Telecon : Telephone Conversation (yazışma) Telefon görüşmesi
T.L.O. R/I CI.: Total Loss Only Reinsurance Clause (sigorta) Tam zayide reinşurens klozu
TOVALOP : Tanker Owners Voluntary Agreement Concerning Liability for Oilpollution (çevre koruma) Denizleri petrolle kirletme mesuliyetine karşı tanker sahipleri gönüllü yardımlaşma anlaşması
TREDMAR : Training and Education in Marine Sciences Programme (yazışma) Deniz bilimleri eğ itim ve staj programı
TRODBASE : Technical Records Office Database (yazışma) Klas kuruluşlarının ofislerinde bulunan gemiye ait teknik detaylarının kayıtları
T.and/or C.T.L. : Total and/or Constructive Total Loss (sigorta) Tam ve/veya hükmi tam zayii
U.S.G. : United State Gulf (chartering) Amerikan körfezi
U.S.N. : United State Navy (kuruluş) Amerikan donanması
UTC : Universal Time Co-ordinated (haberleşme) Evrensel zaman koordinasyonu
UTI : Universal Astronomical Time (haberleşme) Evrensel astronomi zamanı
UT0 : Uncorrected Universal Time (haberleşme) Düzeltilmemiş
evrensel zamanı UT1 : UT0 Corrected for Polar Variation (haberleşme) UT0 Kutupsal değişim için düzeltildi
UT2 : UT0 Correction for Polar and Seasonal Variations (haberleşme) UT0 kutupsal ve mevsimsel değişim için düzeltildi
UTM : Universal Transverse Mercator Grid (seyir) Askeri amaçla kullanılan; Dünyayı enlemesine kapsa-yan ve 84° N- 80° S bölgelerini kapsayan markator harita
UASC : United Arab Shipping Corporation (ticaret) Birleşik arap denizcilik kurumu
UECC : United European Car Carriers (gemicilik) Birleşik Avrupa araba taşıyıcısı
UKAS : United Kingdom Aircargo System (ticaret) İngiltere uçak kargo sistemi
UK. f.o. : United Kingdom for Orders (chartering) İngiltere, talimata göre
U.K.H.H. : United Kingdom and Havre – Hamburg Range of Ports (chartering) İngiltere ve Havre - Hamburg arasındaki limanlar
U.K.P.A. : United Kingdom Pilots Association (kuruluş) İngiltere pilotlar birliği
ULCC : Ultra Large Crude Carrier (gemicilik) Çok çok büyük hammadde taşıyıcısı
Un Dk : Under deck Tanks (gemicilik) Güverte altı tankları
UNEP : United Nations Environment Programme (çevre koruma) Birleşmiş milletler çevre programı
U.S.A.C. : United States Atlantic Coast (chartering) Amerika Atlantik sahilleri
USAF : United States Air Force (kurtarma) Amerikan hava kuvvetleri
USAR : Urban Search and Rescue (kurtarma) Meskun mahallerde arama ve kurtarma
USCG : United State Coast Guard (kuruluş) Amerikan sahil güvenlik kuruluşu
USLM : Unit Strap Lifting Method (gemicilik) Yük elleçlemede; sapan kullanma metodu
U.S.M.C. : United State Maritime Commission (kuruluş) Amerikan denizcilik komisyonu
USSR : Union of Soviet Socialist Republics (yazışma) Sovyet sosyalist cumhuriyeti (artık kullanılmıyor.)
USWC : United State West Coast (chartering) Amerika batı sahilleri
U.K.A.E.A. : United Kingdom Atomic Energy Authority (kuruluş) İngiliz atom enerjisi kurumu
UKHAD : United Kingdom, Havre, Antwerp or Dunkirk Range of Ports (chartering) İngiltere, Havre, Anvers veya Dunkirk arasındaki limanlardan birisi
UKLAP : UK. Legal and Administrative Processes (ticaret) İngiltere yasal ve hukuksal yöntemleri
UKOPP : United Kingdom Oil Pollution Prevention (çevre koruma) İngiltere petrol kirliliği önleme kuralları
UKOOA : UK Offshore Operators Association (kuruluş) İngiltere, sahil platformu işletmecileri birliği
UKPIA : United Kingdom Petroleum Industries Association (kuruluş) İngiltere petrol endüstrisi birliği
UKWAL : UK/ West Africa Lines (ticaret) İngiltere batı Afrika hattı
ULINK : Up link (haberleşme) Üst bağlantı
uncov : Uncovers (seyir) Harita bilgisi; Engeller ve kayalıklar su üstünde
UNECE : United Nations Economic Commission for Europe (kuruluş) Birleşmiş milletler Avrupa ekonomik komisyonu
U.S.A.E.C. : United States Atomic Energy Commission (kuruluş) Amerikan atom enerjisi komisyonu
USBGN : United States Board of Geographical Names (kuruluş) Amerika coğrafik isimleri belirleme kurumu
U.S.C.F.R. : United States Code of Federal Regulations (yazışma) Amerika sularına girecek gemilerin uyacağı kuralları belirleyen, Amerikan federal kurallar kitapları
U.S.M.L.A. : United States Maritime Law Association (kuruluş) Amerikan deniz hukukcuları birliği
USMSA : United States Marine Safety Association (kuruluş) Amerikan deniz emniyeti birliği
USWMS : United State Waterway Marking System (seyir) Amerikan su yolları markalama sistemi
UK/Cont. : United Kingdom or Continent (chartering) İngiltere veya Kontinant
UKSABA : United Kingdom South Africa Business Association (kuruluş) İngiltere ve Güney Afrika iş adamları birliği
UNCLOS : United Nations Conference on Law of the Sea (yazışma) Birleşmiş milletler deniz hukuku konferansı kararları
UNESCO : UN Educational, Scientific and Cultural Organisation (kuruluş) Birleşmiş milletler Eğitim, Bilim ve Kültür organizasyonu
U.K./Cont(BH) : United Kingdom or Continent Bordeaux- Hamburg Range (chartering) İngiltere veya Kontinant, Bordo- Hamburg arası
U.K./Cont.f.o. : United Kingdom or Continent for Orders (chartering) Talimata göre İngiltere veya kontinant
U.K./Cont(GH) : United Kingdom or Continent Gibraltar- Hamburg Range (chartering) İngiltere veya Kontinant Cebelitarık- Hamburg arası
U.K./Cont(HH) : United Kingdom or Continent Havre- Hamburg Range (chartering) İngiltere veya Kontinant Havre- Hamburg arası
unexame : Unexamined (seyir) Harita bilgisi; Derinlik ve dip bilgisi bilinmiyor
UNCITRAL : United Nations Commission on International Trade Law (kuruluş) Birleşmiş milletler uluslararası ticaret hukuku komisyonu
Unintens : Unintensified (seyir) Harita bilgisi; Zayıf çakan fener
VHF : Very High Frequency (haberleşme) Çok yüksek frekans
VHM : Volumetric Heeling Moment (stabilite) Tahıl yüklemesinde; Hacimsel yatırıcı moment
VHW : Heading and Water Speed (seyir) Elektronik seyir cihazlarında; Puruva ve deniz sürati
VIP : Very Important Person (genel) Çok önemli kişi
VIQ : Vessel Inspection Questionnaire (yazışma) ISM’de Gemi denetleme değerlendirme formu
Vis : Visibility (meteoroloji) Görüş, havanın görüş durumu
VLF : Very Low Frequency (haberleşme) Çok alçak frekans
VLR : Very Long Range Aircraft (kurtarma) Çok uzak mesafeli uçak
V/Ls : Vessels (chartering) Gemiler
VMC : Visual Meteorological Condition (kurtarma) Görünür meteorolojik durum
VMD : Video Motion Detection (seyir) Radarda; Video haraket dedektörü
V.M.P. : Value as per Marine Policy (sigorta) Değeri sigorta poliçesinde belirtildiği gibi
VNA : Very Narrow Aisle (gemicilik) Gemi içinde çok dar geçit
VOC : Volatile Organic Compounds (çevre koruma)Çöp yakmada; Sentetik maddelerin yakılması sonucu çıkan emisyon
vol. : Volume (genel) Miktar
VOP : Value as per Original Policy (sigorta) Değer orijinal poliçede belirtildiği gibidir..
VOR : VHF Omni directional Radio Range (kurtarma) Bütün yönlere açık VHF mesafesi
Voy. : Voyage (yazışma) Sefer
VPF : Vector Product Format (seyir) Elektronik haritada; Vektör yaratma formatı
VPP : Variable Pitch Propeller (gemicilik) Kanat açıları değişen pervane
VRM : Variable Range Marker (seyir) Değişken mesafe markalayıcısı (radar)
VPQ : Vessel Particulars Questionnaire (yazışma) ISM’de gemi özelliklerini değerlendirme formu
V.P.S. : Vacuum Packing System (ticaret) Vakumlu paketleme sistemi
V.S.A. : Vertical Sextant Angle (seyir) Dikey sekstant açısı
V.S.I. : Vertical Soft Iron (seyir) Manyetik pusula içinde bulunan yumuşak demir çubuklar, filender cubuğu
Vsl. : Vessel (yazışma) Gemi
VTG : Vector Tracking Ground Speed (haberleşme) İnmarsat haberleşmesi; Yer sürati izleme vektörü
VTI : Intended Track , Speed and Distance made good (seyir) Elektronik seyir cihazlarında; Düşünülen rotada yapılan ortalama sürat ve mesafe
VTM : Vessel Traffic Management (seyir) Gemi trafik yönetimi
VTS : Vessel Traffic Service (seyir) Gemi trafik istasyonu
VTS : Vessel Tracking System (seyir) Elektronik sistemde; Gemi rota yaratma sistemi
V.A.L.M. : Vertical Anchor Leg Mooring (gemicilik) Deniz dibine demirle sabitlenmiş bağlama şamandırası
VAMA : Voyage as may Appear (sigorta) Sefer mümkün olduğunca izlenecektir.
VARD : Vessel’s Arrival and Departure Report (yazışma) Geminin varış ve kalkış raporları
VCGS : Vertical Cell Guide System (gemicilik) Konteyner gemilerinde; dikine hücresel kızaklı sistem
VDOP : Vertical Dilution of Precision (seyir) Elektronik mevki bulma cihazlarında; Düşey doğ ruluk hesaplaması
VECT : Verify Correct Target (seyir) Radarda; Gerçek hedef doğruluğu
Verm. : Vermin (sigorta) Zararlı haşara
VERP : Vessel Escort and Response Plan (kurtarma) Gemi kurtarma ve kılavuzluk planı
Vert. : Vertical (genel) Dikey
VIAS : Voice Interference Analysis System (haberleşme) Ses kırılmalarını kontrol eden sistem
VITS : Video Image Tracking System (seyir) Video görüntülü rota izleme sistemi
VLAC : Very Large Aircraft Carrier (gemicilik) Uçak gemisi
VLCC : Very Large Crude Carrier (gemicilik) Ham petrol taşıyan büyük tankerler (200.000 ton ve üzeri)
VLOO : Very Large Ore/Oil Carrier (gemicilik) Çok büyük cevher ve petrol taşıyan gemi
VLPC : Very Large Products Carrier (gemicilik)Çok büyük tonajlı işlenmiş petrol taşıyan tankerler
VMRS : Vessel Movement Reporting System (seyir) Gemi haraketleri rapor verme sistemi
VSWR : Voltage Standing Wave Ratio (haberleşme) Sabit voltajlı dalga oranı
V.T.M.S. : Vessel Traffic Management System (kuruluş) Gemi tarfiği idare hizmetleri sistemi
VTPR : Vertical Temperature Profile Radiometer (meteoroloji) Düşey sıcaklık profilli radyometre
VTIS : Vessel Traffic Information Service (seyir) Gemi trafik danışma servisi
VACBI : Video and Computer Based Instruction (yazışma) Video ve bilgisayar tabanlı talimatlar
VTGIS : Vessel Traffic Global Information Service (seyir) Küresel gemi trafik danışma servisi
VTMIS : Vessel Traffic Management Information Service (seyir) Trafik yönetimi danışma servisi (trafik istasyonu)
VISCONBILL : Liner Bill of Lading to be Used in Trades Where Hague – Visby Rulesare Compulsory (chartering)Layner konşimentoda, Hague-Visby kuralları mecburen uygulanacaktır
VOYMAR 1950 : The Baltic and International Maritime Conference and the Chamberof Shipping of the United Kingdom War Risks Clauses for VoyageCharters (1950) (chartering) Baltık uluslararası denizcilik konferansı ve İngiliz deniz ticaret odasının sefer üzerine charter formunda savaş riskleri klozları
W.N.A. : Winter North Atlantic Load Line Mark (gemicilik) Kuzey Atlantik, kış yükleme hattı işareti
WNG : Warning (yazışma) Uyarı, ikaz
WNW : West North West (gemicilik) Batı kuzeybatı
w.o.b. : Washed Overboard (sigorta) Teknenin güvertesinden denizin aldığı
W.O.G. : With Other Goods (chartering) Diğer yüklerle
WOG : Without Guarantee (sigorta) Garanti edilmez
W.O.L. : Wharf Owner’s Liability (sigorta) Rıhtım armatörün sorumluluğunda, mesuliyetinde
WOW : Waiting on Weather (chartering) Hava müsade edinceye kadar beklenecektir
W.P.A. : With Particular Average (sigorta) Hususi avarya ile
WPA : Water Plane Area (gemi inşa) Su altı alanı
WPB : Way point Bearing (seyir) Dönüş noktası kerterizi
WPD : Way point Distance (seyir) Dönüş noktası mesafesi
WPL : Way point Location (seyir) Dönüş noktası mevkisi
w.p.p. : Waterproof Paper Packing (gemicilik) Su geçirmez kağıt ambalaj
W.R.O. : War Risk Only (sigorta) Sadece savaş rizikosunda
w.r.t. : With Respect to …. (yazışma) …ile ilgili olarak, hususunda
WRU : Who Are You (haberleşme) Telex haberleşmesinde; kimsiniz ?
WSW : West South West (gemicilik) Batı güney batı
WTB : Water Tube Boiler (gemicilik) Su kangallı kazan
WTC : World Trade Centre (kuruluş) Dünya ticaret merkezi
wtd. : Warranted (genel) Garantili
WTS : Working Time Saved (chartering) Tasarruf edilen çalışma süresi
W.W.D. : Weather Working Days (chartering) Hava müsadeli çalışma günü
WWF : Waterside Worker’s Federation (kuruluş) Avustralya liman işcileri federasyonu
WWR : When, Where Ready (chartering) Ne zaman, nerede hazır olursa
WWW : World Wide Web (genel) Bilgisayarda; haberleşme ve yazışma ağı, sayfası
WWW : World Weather Watch (meteoroloji) Dünya hava gözlemleri
WxN : West by North (seyir) Kuzeyden batıya
WxS : West by South (seyir) Güneyden batıya
WACO : World Air Cargo Organisation (ticaret) Dünya hava kargo organizasyonu
WARC : World Administrative Radio Council (kuruluş) Dünya idari radyo konseyi
WATA : World Association of Travel Agents (kuruluş) Dünya seyahat acentaları birliği
W.B/E.I : West Britain/ East Ireland (chartering) Batı Britanya/doğu İrlanda
W.C.N.A. : West Coast North America (chartering) Kuzey Amerika batı sahilleri
WCRP : World Climate Research Programme (meteoroloji) Dünya iklim araştırma programı
W.C.S.A. : West Coast South America (Africa) (chartering) Güney Amerika (Afrika) batı sahilleri
W.C.U.K. : West Coast of United Kingdom (chartering) İngiltere batı sahilleri
WECM : Warranted Existing Class Maintained (sigorta) Klas devam ettiği sürece garanti vardır
WEMT : West European Conference on Maritime Technology (yazışma) Deniz teknolojisi konusunda batı Avrupa konferansı kararları
WEND : World Electronic Navigation Database-( a model for the distribution of ENC from Hos to RENCCs to customers) (seyir) Dünya elektronik seyir veri tabanı
W.F.T.U. : World Federation of Trade Unions (kuruluş) Nakliye sendikaları dünya federasyonu
Whse. : Warehouse (gemicilik) Depo, yedek malzeme deposu
WOCE : World Ocean Circulation Experiment (yazışma) Okyanus dolaşım tecrübesi
WOSS : Water Operations Safety Suit (kurtarma) Suda çalışma emniyet elbisesi
W.R.I.O. : War Risks Insurance Office (sigorta) Savaş riskleri sigortalama ofisi
WTCA : World Trade Centres Association (kuruluş) Dünya ticaret merkezleri birliği
wtdb : Water Tube Domestic Boilers (gemicilik) Tatlı su kangallı kazan
WCCON : Whether Cleared Customs or Not (chartering) Gümrük işlemleri bitsin yada bitmesin
WCUSA : West Coast United States of America (chartering) Birleşik Amerika batı sahilleri
WEDAR : Weather Damage Reduction (sigorta) Hava şartları hasarı indirgemesi
Whist : Whistle (gemicilik) Gemi düdüğü
WIBON : Weather in Berth or Not (chartering) Yanaşmış olsun veya olmasın
WINAC : West Coast of Italy, Sicilian and Adriatic Ports/ North Atlantic RangeConference (chartering) Kuzey Atlantik navlun konferansı, Batı İtalya limanları, Sicilya ve Adriyatik limanları navlun tarifeleri
WIPON : Weather in Port or Not (chartering) Limana girmiş olsun veya olmasın
W.M.A.R.C. : World Maritime Administrative Radio Conference (haberleşme) Dünya radyo idarecileri deniz konferansı
Wtd. C.M. : Warranted Class Maintained (sigorta) Klas devam ettikçe garantilidir.
WWNWS : World Wide Navigational Warning Service (kuruluş) Bütün dünya’ya aynı anda seyir uyarıları yayınlayan uydu servisi
War etc. : War, Strikes, Riots, Civil Commotion’s and Malicious Damage (sigorta) Savaş, grevler, isyanlar, sivil ayaklanmalar ve kasti hasarlar
WELCON : Chamber of Shipping Coasting Coal Charter Party (1913) (chartering) Deniz ticaret odası, dahili kömür taşıma charter formu
WTAuxB : Water Tube Auxiliary Boilers (gemicilik) Kangal borulu yardımcı kazan
WESTPAC : Western Pacific (chartering) Batı Pasifik bölgesi
W.W.D.FHEX : Weather Working Days, Fridays and Holidays Expected (chartering) Cuma ve tatil günleri hariç hava müsadeli çalışma günleri
W.W.D.SHEX : Weather Working Days, Sundays and Holidays Excepted (chartering) Pazarları ve tatil günleri hariç hava müsadeli çalışma günleri
Whse/Whse : Warehouse to Warehouse (sigorta) Antrepodan antrepoya
W.W.D.SHING : Weather Working Days Sundays and Holiday Included (chartering) Pazarlar, tatil günleri dahil hava müsadeli çalışma günleri
WAITBERTH : Baltic Conference Waiting for Berth Clause (1962) (chartering) Baltık konferansı yanaşma sırası bekleme klozu
X : Parallax Angle (seyir) Pozisyon açısı
x.c : Ex Coupon (ticaret) Kupon hariç
x.d : Ex Dividend (ticaret) Hisseler hariç
xs : Excess (sigorta) Ek ilave sigorta
x.in : Ex Interest (ticaret) Faiz hariç
XSL : Excess Loss (sigorta) İlave sigorta kaybı
XTE : Cross Track Error (seyir) Elektronik seyir aletlerinde; Rotadan sapma hatasının miktarı
XXX : Urgency Signal (sent by wireless telegraphy) (haberleşme) Telsiz telgrafda acelecilik sinyali
XCVR : Transceivers (haberleşme) Gönderme ve alma yapan anten vb.
x.new : Ex New (yazışma) Eski yeni
xs.of : Excess of (sigorta) İlave sigortadan fazla olarak
Xtal : Crystal (haberleşme) Haberleşme cihazlarında bulunan kristal
X.xwhse : Ex Warehouse (ticaret) Antrepodan teslim
y : Dry air (meteoroloji) Kuru hava
Y : Yellow (seyir) Haritada fener vb. renkleri; sarı
YB : Yellow Black (seyir) Kardinal şamandıralarda renkler; Sarı, siyah
YC : Yacht Club (kuruluş) Yat klübü
yd : Yard (gemicilik) Seren
yr. : Year (yazışma) Yıl
Yt. : Yacht (gemicilik) Yat
Y.A.R. : York-Antwerp Rules (sigorta) Müşterek avaryada tatbik edilen York Anvers kaideleri
YBY : Yellow Black Yellow (seyir) Kardinal şamandıralarda renkler; Sarı, siyah, sarı
Y.C.A. : Yacht Charter Association (kuruluş) Yat kiracıları birliği
yds. : Yards (seyir) Yarda 0.9144 metre
Y.L.A. : Yacht men’s Lifeboat Association (kuruluş) Yat sahipleri birliği
YRA : Yacht Racing Association (kuruluş) Yarış yatcıları birliği
yrs. : Years (yazışma) Yıllar, yılında
YTD : Yacht Telephone Debit (yazışma) Yat telefon borcu
yday. : Yesterday (yazışma) Dün
YBDSA : Yacht Brokers, Designer’s and Surveyor’s Association (kuruluş) Yat komisyoncuları, mimarları, ve sörveyörleri birliği
YRLET : Your Letter (haberleşme) Telex haberleşmesi; ilgili yazınız (referans)
z : Zenith (seir) Başucu noktası
z : Haze (meteoroloji) Hafif sis, pus
Z : Azimuth Angle (seyir) Semt açısı
ZC : China Classification Society (kuruluş) Çin gemi klaslandırma kuruluşu
ZD : Zone Description (seyir) Bölge zamanı betimlemesi
ZD : Zenith Distance (seyir) Gök cisminin başucu mesafesi
Zn : Azimuth (seyir) Semt
ZT : Zone Time (seyir) Bölge zamanı
ZDA : Present Time (day, month, year) (seyir) Elektronik seyir aletlerinde; geçerli zaman (gün, ay, yıl)
ZLZ : UTC and Local Time (seyir) Elektronik seyir aletlerinde; UTC ve yerel zaman
ZTA : Estimate of Arrival at Way point (seyir) Elektronik seyir aletlerinde; Dönüş noktasına tahmini varış zamanı
ZTG : Time to go to Destination (seyir) Elektronik seyir aletlerinde; Varış noktasına olan zaman mesafesi
Z diff : Azimuth Angle Difference (seyir) Semt açı farkı